Spoločnosť Domáce

Slovenské mestá a obce sa zapoja do boja proti kvízomatom. Z výšky pokuty sa vám zatočí hlava

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) spojí sily v boji proti kvízomatom so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Spoločne chcú šíriť osvetu a informovať majiteľov pohostinstiev v mestách a obciach po celom Slovensku o negatívnych dôsledkoch prevádzkovania hazardných hier bez licencie.

 

Kvízomaty predstavujú nelegálnu formu hrania hazardných hier, pretože sú prevádzkované bez licencie. Majiteľom pohostinstiev tak hrozia vysoké pokuty v správnom konaní, ktoré sa môže skončiť až zatvorením prevádzky. “Chceme zdôrazniť, že kvízomaty sú hazardnými hrami, na ktorých prevádzkovanie musí byť našim úradom udelená licencia. V prípade kvízomatov žiadne licencie udelené neboli, ide teda o nelegálny hazard, za ktorý hrozí pokuta vo výške od 20-tisíc do 500-tisíc eur,” uviedol v stanovisku pre médiá generálny riaditeľ ÚRHH Radko Kuruc.

Kvízomaty sú neregulovaným sektorom hazardu. Znamenajú stratu príjmov štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtov miest a obcí. Okrem toho umožňujú hrať hry mladistvým a osobám vylúčeným z účasti na hazardných hrách, čo je z hľadiska ochrany hráčov a ich rodín neprípustné a v rozpore s podmienkami zodpovedného hrania. Práve preto úrad robí kroky na elimináciu kvízomatov.

Od novembra 2019 už bolo vykonaných takmer 400 dozorných akcií v pohostinstvách a reštauračných zariadeniach po celom Slovensku. Vo viacerých prevádzkach však fungovali kvízomaty naďalej, čím sa ich majitelia dopustili porušenia zákona, za čo im zo strany úradu hrozia sankcie. “Naším cieľom nie je zvyšovať počet sankcionovaných subjektov, naopak, chceme zabrániť tomu, aby tento počet rástol, pretože výška pokuty môže byť pre prevádzkovateľov pohostinstiev až likvidačná. Aj preto sme sa obrátili na Združenie miest a obcí Slovenska s prosbou o šírenie informačnej osvety v slovenských mestách a obciach,” vysvetľuje Kuruc.

ZMOS iniciatívu úradu víta. “Združenie miest a obcí Slovenska veľmi intenzívne vníma problém kvízomatov, s ktorými bojujú naše obce a mestá už dlhodobo. Aj preto chceme byť pri riešení tohto problému nápomocní a už teraz pripravujeme podrobné informácie a materiály. Veríme, že sa prostredníctvom kompetentných zástupcov miest a obcí dostanú až ku konečnému prevádzkovateľovi a že tak prispejeme k zastaveniu šírenia nelegálneho hazardu a ochrane serióznych podnikateľov,” dodáva predseda ZMOS-u Branislav Tréger. ZMOS preto v spolupráci s ÚRHH už v týchto dňoch začína informovať samosprávy o zisteniach, problémoch a spôsoboch, ako predchádzať porušovaniu príslušnej legislatívy.