Domáce GPlus Spoločnosť

Slovenské ústavy sú zaplnené takmer na sto percent

Ilustračné foto. Zdroj: archív

BRATISLAVA – Ústavy na výkon väzby (ÚVV) a Ústavy na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) – pod správou Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), sú zaplnené aktuálne na 90,7 percenta. TASR stav platný k 30. novembru potvrdila hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.

 

 

Aktuálna naplnenosť v slovenských väzniciach je dokonca nižšia v porovnaní s ostatnými mesiacmi tohto roku, keď napríklad vo februári dosiahla 91,9 percenta a v auguste 92,1 percenta. Tento stav je aj po početných akciách Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), v rámci ktorých od začiatku tohto roka zadržali desiatky osôb. Tie boli následne obvinené a po rozhodnutiach Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku a následne aj Najvyššieho súdu (NS) SR sú väzobne stíhané. Na porovnanie, za rovnaké obdobie v roku 2019 bola do 30. novembra naplnenosť slovenských ústavov 90,8 percenta. Najviac zaplneným je v súčasnosti ústav v Levoči so 101,8 percentami.

Podľa Kacvinskej môže v prípade potreby riaditeľ príslušného ústavu dočasne znížiť ubytovaciu plochu pre obvinené osoby. “Obvinenému sa poskytuje ubytovanie v cele, pričom ubytovacia plocha je najmenej 3,5 štvorcových metrov. Ak sa nadmerne zvýši počet obvinených alebo odsúdených v ústave, možno ubytovaciu plochu na nevyhnutne potrebný čas znížiť. O dočasnom znížení ubytovacej plochy môže rozhodnúť riaditeľ ústavu,” uviedla hovorkyňa.

Ako povedala, takéto rozhodnutie platí najviac šesť mesiacov a v prípade trvania dôvodov môže riaditeľ ústavu o dočasnom znížení ubytovacej plochy rozhodnúť aj opakovane. “Reálnu využiteľnosť ubytovacích kapacít pre výkon väzby výrazne ovplyvňujú zákonom stanovené zásady umiestňovania, napríklad oddelene ženy od mužov, mladiství od dospelých, obvinení v kolúznej väzbe od ostatných obvinených, fajčiari od nefajčiarov a podobne,” priblížila Kacvinská.

ZVJS v rámci zvyšovania kapacít pre väzňov naďalej pokračuje vo verejnom obstarávaní projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt) – výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová. „Verejné obstarávanie prebieha postupom súťažného dialógu. Priebeh dialógu so záujemcami ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19, pre ktorú došlo k predĺženiu rokovaní,” povedala hovorkyňa.

Podľa jej slov sa predkladanie ponúk očakáva koncom marca 2021 a následne, po vyhodnotení a pripomienkovom konaní, bude koncesná zmluva ku koncu prvého polroka 2021 predložená na schválenie vláde SR. „Po nadobudnutí účinnosti a finančnom uzatvorení koncesnej zmluvy by v druhom polroku 2021 mohlo začať plnenie zmluvy koncesionárom, teda projektovanie, príprava výstavby, výstavba atď.,“ dodala na záver. Aktuálne sa v slovenských ústavoch nachádza 10 619 väzňov, z toho 1691 obvinených a 8928 odsúdených osôb.