Domáce Spoločnosť

Slovenskí žiaci sa dotiahli v matematike na priemer OECD, v čítaní a prírodných vedách zaostávajú

Zdroj: TASR / Milan Drozd

BRATISLAVA – Výsledky slovenských 15-ročných žiakov v matematike sa dostali na úroveň priemeru krajín OECD. V čítaní a prírodných vedách však zostal výkon žiakov pod priemerom. Vyplýva to z výsledkov testov PISA 2018 zverejnených na stránke Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

 

Medzinárodná štúdia sledovala úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola čitateľská gramotnosť. Pri testovaní čitateľskej gramotnosti dosiahli Slováci 458 bodov, priemer krajín OECD bol 487. Slovenské ministerstvo školstva upozornilo, že v porovnaní s rokom 2015 výkon sa zvýšil o päť bodov, no v porovnaní s rokom 2009 je o 19 bodov nižší. Porovnateľné výsledky má Slovensko napríklad s Čile, Gréckom a Ukrajinou.

V matematickej gramotnosti slovenskí žiaci dosiahli 486 bodov, pričom priemer bol 489 bodov. Výkon je porovnateľný s Portugalskom, Austráliou, Ruskom, Maďarskom či USA. V porovnaní s rokom 2015 bol výkon vyšší o 11 bodov. Skóre žiakov je porovnateľné s rokom 2012.´Výkon žiakov v prírodovednej gramotnosti je pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Žiaci dosiahli 464 bodov a priemer krajín OECD bol 489 bodov. Porovnateľný výkon so slovenským dosiahli Ukrajina, Taliansko, Turecko a Izrael. V testoch PISA sú od roku 2006 výkony slovenských žiakov pod priemerom krajín OECD.

Testovanie sa uskutočňovalo elektronickou formou. Žiaci vypracovávali dvojhodinový test na počítači. Po ukončení testu žiaci vyplnili žiacky dotazník. Do tohto cyklu štúdie sa zapojilo 79 krajín a celkovo bolo do testovania zapojených 600-tisíc žiakov sveta. Na meraní, ktoré uskutočnil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) 16. – 17. apríla 2018, sa zúčastnilo 385 škôl a otestovaných bolo 6770 15-ročných žiakov.