Politika Spoločnosť Domáce

Slovensko a Čína budú spolupracovať v boji proti trestnej činnosti

Zdroj: TASR / Martin Baumann

BRATISLAVA – Slovensko a Čínska ľudová republika budú spolupracovať pri predchádzaní a v boji proti trestnej činnosti, organizovanému zločinu a terorizmu. Vyplýva to z dohody medzi krajinami, ktorú v stredu schválila vláda.

 

K dohode pristúpili strany v snahe prispieť k rozvoju a posilneniu bilaterálnych vzťahov založených na rešpektovaní suverenity, rovnosti a vzájomného prospechu. “Strany spolupracujú pri predchádzaní, objasňovaní, odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov,” uvádza sa v materiáli, ktorý predložilo Ministerstvo vnútra SR.

Z materiálu vyplýva, že ide o trestné činy spáchané násilím, nadnárodný organizovaný zločin, nedovolené obchodovanie s narkotikami a psychotropnými látkami. Krajiny sa budú zaujímať aj o obchodovanie s ľuďmi, pranie špinavých peňazí, podvody, počítačovú trestnú činnosť, pašeráctvo, terorizmus a jeho financovanie, krádeže umeleckých diel, environmentálnu trestnú činnosť či falšovanie alebo pozmeňovanie verejnej listiny.

Taktiež aj trestné činy týkajúce sa protiprávneho nakladania s toxickými, infekčnými, rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi. Krajiny budú spolupracovať pri výmene informácií, právnych aktov, informácií o technikách a technologických prostriedkov a pri pátraní po hľadaných osobách.

“Zmluvné strany spolupracujú pri výcviku policajných dôstojníkov druhej zmluvnej strany a zdokonaľovaní ich odborných a technických zručností, ako aj pri získavaní manažérskych a riadiacich schopností,” približuje ministerstvo v materiáli.

Udeľovanie víz pre mladých medzi SR a Argentínou sa má zjednodušiť

Udeľovanie víz pre mladých občanov medzi Slovenskom a Argentínou by sa malo zjednodušiť. Cieľom je podporiť spoluprácu krajín a uľahčiť do nich vstup tým, ktorí majú záujem o turizmus, rozšírenie pracovných skúseností, alebo sa chcú zoznámiť s miestnym jazykom, kultúrou a spoločnosťou. Vyplýva to z dohody o programe pracovnej dovolenky, ktorej návrh v stredu schválila vláda.

Na získanie 12-mesačného víza by mal uchádzač podľa dohody spĺňať vek 18 až 30 rokov. Jeho primárnym cieľom má byť dovolenka na území štátu druhej strany.

Na území druhého štátu možno podľa dohody po udelení víz študovať a pracovať. Dlhodobé zamestnanie či pracovný pomer u jedného zamestnávateľa presahujúci šesť mesiacov však nie je povolený.

Netreba zabudnúť

Okrem platných cestovných dokladov musí mať žiadateľ napríklad platný spiatočný lístok do krajiny svojho pôvodu alebo dostatočné financie na jeho zakúpenie. Dôležité sú tiež finančné prostriedky na pokrytie osobných životných nákladov na začiatok pobytu a predloženie komplexného zdravotného poistenia platného na dobu pobytu. Záujemca o vízum tiež musí uhradiť poplatky spojené so svojou žiadosťou.

Uchádzač by mal ovládať úradný jazyk navštíveného štátu alebo angličtinu na komunikačnej úrovni. Podmienkou je tiež, aby sa nikdy predtým na programe nezúčastnil. Musí byť tiež bezúhonný a nesmie trpieť chorobou, ktorá by ohrozila verejné zdravie.

Občania SR môžu požiadať o víza na Veľvyslanectve Argentínskej republiky vo Viedni, Argentínčania o slovenské víza na Veľvyslanectve SR v Argentíne. Každá strana môže v rámci tohto programu ročne udeliť najviac sto víz.

Dohoda nadobudne právoplatnosť 30 dní po dátume, keď sa strany vzájomne informujú o splnení všetkých podmienok potrebných pre nadobudnutie platnosti. Uzatvára sa dobu neurčitú.