Domáce

Slovensko má ďalší zápis v Zozname svetového dedičstva UNESCO!

Zdroj : TASR / Jaroslav Novák
BRATISLAVA/FU-ČOU – Slovensko má ďalší, v poradí ôsmy zápis v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zapísaná bola lokalita hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť), ktorej súčasťou sú aj dve národné kultúrne pamiatky na území SR. V tajnom hlasovaní o tom v piatok rozhodol Výbor Svetového dedičstva UNESCO v čínskom meste Fu-čou.
Zápis sa týka prvej, západnej časti Dunajského Limesu od bavorského Bad Göggingu po Ižu na Slovensku a zahŕňa 77 pamiatok rímskeho hraničného systému na rieke Dunaj. Nomináciu predložilo Slovensko spoločne s Nemeckom a Rakúskom.
Na území Slovenska sú súčasťou novej lokality svetového dedičstva UNESCO dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor Gerulata v Bratislave -Rusovciach a Rímsky vojenský tábor v Iži.

 

vápencové náhrobné dosky múzeum Antická Gerulata
vápencové náhrobné dosky múzeum Antická Gerulata Zdroj : TASR / Pavel Neubauer

“Zápis je nielen ocenením výnimočnej hodnoty týchto pamiatok, ale zároveň aj stimulom pre skvalitnenie ich ochrany a zachovania, rovnako aj príležitosťou pre udržateľný rozvoj dotknutých obcí a regiónov, založený na kultúrnom dedičstve,” uviedla Ľubica Pinčíková, vedúca odboru pamiatok a pamiatkových území Pamiatkového úradu SR, ktorý za slovenskú stranu koordinoval nominačný projekt.

Avizovala tiež, že predmetom nominácie na zápis do Zoznamu svetového dedičstva má byť v najbližších rokoch aj východná časť Dunajského Limesu a rozšírenie lokality o rímske pamiatky v Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku a Rumunsku.
Dunajský Limes je už ôsmou slovenskou lokalitou v Zozname svetového dedičstva. Doteraz sa do zoznamu z územia SR dostalo päť kultúrnych a dve prírodné lokality.

zrekonšruovaný antický hrob areál Antická Gerulata Zdroj : TASR / Pavel Neubauer