Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

Slovensko nepatrí medzi skládkovacie veľmoci: Prieskum odhalil, v čom patríme medzi najlepších

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

SLOVENSKO – V porovnaní s inými európskymi krajinami nie je Slovensko v počte skládok odpadov žiadnou veľmocou. Vo svojej analýze to uviedlo občianske združenie (OZ) Priatelia Zeme – SPZ, ktoré porovnávalo dáta o odpadoch z 27 členských štátov Európskej únie (EÚ).

“Na základe porovnania celkovej produkcie odpadov a ich skládkovania v krajinách EÚ môžeme konštatovať, že Slovensko v tomto smere nie je žiadnou veľmocou. Ale v jednom ukazovateli predsa len patríme medzi najlepších – v porovnaní dosiahnutých výsledkov v recyklácii odpadov Slovensku patrí za rok 2020 tretia priečka,” skonštatovali environmentalisti.

Na Slovensku je podľa OZ prevádzkovaných 81 skládok odpadov. Z toho 65 na komunálne odpady, osem na nebezpečné odpady a osem na inertný odpad. Porovnanie Slovenska s ostatnými krajinami EÚ v skládkovaní komunálnych odpadov potvrdilo, že nepatrí medzi skládkovacie veľmoci. “V náraste miery recyklácie patríme medzi lídrov v Európe,” tvrdí OZ.

Smerovanie odpadového hospodárstva je na Slovensku dobré, tvrdia environmentalisti

Environmentalisti sú presvedčení, že smerovanie odpadového hospodárstva na Slovensku je dobré a vidieť to podľa nich aj na dlhodobom vývoji výsledkov v odpadovom hospodárstve. “Ak sa pozrieme na vývoj nakladania s komunálnym odpadom na Slovensku medzi rokmi 2011 až 2022, tak je evidentný progres správnym smerom,” podotkli.

Priatelia Zeme – SPZ podľa vlastných slov neobhajujú skládkovanie odpadov a poukazujú na to, že presun odpadov zo skládok do spaľovní je krok nesprávnym smerom. “Jedno aj druhé je riešením tzv. ´na konci potrubia´. To znamená, že by malo nasledovať, až keď vyčerpáme všetky možnosti predchádzania vzniku odpadov, prípravy na opätovné použitie a recyklácie,” uviedli. Združenie zároveň dodalo, že Slovensko ešte všetky možnosti nevyčerpalo.