Politika Domáce

Sme Rodina chce chrániť deti. Navrhujú ochranu pred exekúciami

Na snímke Boris Kollár z hnutia Sme rodina. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Chrániť deti pred exekúciami navrhuje hnutie Sme rodina zmenou Občianskeho zákonníka. Návrh novely predkladajú poslanci Milan Krajniak, Boris Kollár, Peter Pčolinský, Adriana Pčolinská, Peter Štarchoň, Zuzana Šebová a Ľudovít Goga na aktuálnu schôdzu parlamentu. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal líder hnutia Boris Kollár, mnohokorát sa deti dostanú do exekúcie, hoci dlh spôsobil ich rodič. Kollár spomenul príklad, keď rodičia neplatili za komunálny odpad, čo je suma, ktorá sa rozpočítava na všetkých členov domácnosti.

 

Ak ho rodičia neplatia, exekúciu má aj dieťa. Kollár vyzval predsedov vládnej koalície, aby sa k tomu návrhu priklonili. “Toto opatrenie by nestálo nič,” povedal.

Poslanec NR SR a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak priblížil, že cieľom návrhu zákona je poskytnutie ochrany deťom. “Navrhuje sa zaviesť zákonný prechod peňažných dlhov, ktoré vznikli v dôsledku konania dieťaťa do pätnásť rokov na ich zákonných zástupcov, resp. na osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti,” uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu.

Zodpovednosť pripadá na zákonného zástupcu

Oproti súčasnému stavu, keď sú v mnohých prípadoch dlhmi zaťažované deti, teda osoby zraniteľné a vyžadujúce zvláštnu právnu ochranu, predstavuje navrhované riešenie presun dlhovej záťaže na dospelé osoby, na ich zákonných zástupcov. Účelom tohto návrhu zákona je práve ochrana detí, ktoré nemajú vlastné prostriedky k úhrade dlhov a ani možnosť si tieto finančné prostriedky legálnym spôsobom zaobstarať, tvrdí Sme rodina.

Podľa návrhu v prípadoch, keď zákonnému zástupcovi vznikne povinnosť uhradiť dlh za dieťa a dieťa má vlastný majetok získaný napríklad dedením, má zákonný zástupca možnosť, aby k úhrade dlhu použil majetok dieťaťa. Ak dieťa nemá vlastný majetok, je osoba, na ktorú prešiel dlh dieťaťa, povinná tento dlh uhradiť zo svojho vlastného majetku. Táto osoba má možnosť pred súdom napadnúť platnosť dlhu z dôvodu, že dieťa nebolo spôsobilé takúto zmluvu uzatvoriť. “Nemalo by predsa dochádzať k takým prípadom, ktorým si dieťa prevezme na seba neprimerane veľký záväzok, ktorý nie je schopné splatiť s tým, že za splnenie záväzku bude zodpovedať jeho zákonný zástupca, resp. osoba, ktorej je osoba zverená do výchovy,” uviedli poslanci.

Ako najvhodnejšia veková hranica ochrany detí je hranica do 15 rokov. Od tohto veku majú mladiství (osoby od 15 do 18 rokov) možnosť získať si vlastné prostriedky k hradeniu svojich dlhov. Už nie sú školopovinní, majú občiansky preukaz, ktorým môžu sami preukazovať svoju totožnosť a celkove je ich závislosť na zákonných zástupcoch výrazne nižšia.

Galéria
Na snímke Milan Krajniak. Zdroj: prezidentpomaha.sk
Na smínke Boris Kollár. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Na snímke Peter Pčolinský. Zdroj: archív
Na snímke Adriana Pčolinská. Zdroj: archív
Na snímke Zuzana Šebová. Zdroj: archív
Na snímke Ľudovít Goga. Zdroj: TASR / Jakub Kotian
navigate_before
navigate_next