Regióny Nitra Top

SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel ďalší VÝZNAMNÝ docent: Odišiel príliš skoro

sviečka, úmrtie
Ilustračné foto. ZDROJ: zoznam.sk

NITRA – Slovenská akademická scéna opäť smúti. Opustil ju pedagóg a vedecký pracovník doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD., ktorý pracoval na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoj pracovný život zasvätil príprave budúcich pedagógov na učiteľské povolanie a viedol ich prísnou ale láskavou rukou. Spolupracovníci na neho spomínajú s láskou a zároveň hlbokým zármutkom v srdci.

Doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD. patril medzi jedných z prvých doktorandov na Katedre pedagogiky Pedagogickej Fakulty UKF v Nitre. Jeho pedagogickú činnosť charakterizovala vysoká odbornosť a nikdy sa nebránil novým myšlienkam a inšpiráciám najmä z európskeho akademického sveta. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaujímal aj o porovnávanie vzdelávania v jednotlivých krajinách, z čoho vzniklo niekoľko monografií a vysokoškolských učebníc.

Zomrel prísnu ale chápajúci doc. PaedDr. Juraj Komora, PhD. Zdroj: UKF v Nitre

Veľkú dôležitosť kládol ale vzdelávaniu budúcich pedagógov, na ktorých bol prísny, uvedomujúc si dôležitosť ich profesie, pretože pred ich očami sa budú formovať budúce generácie. Jeho prísnosť bola ale sprevádzaná pochopením a trpezlivosťou, s ktorými svojich študentov viedol cez teóriu vyučovania a všeľudským hodnotám.

O nečakanom skone doc. PaedDr. Juraja Komoru, PhD. informovala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá o ňom píše: “Najbližší spolupracovníci si na Juraja spomínajú v tom najlepšom, vnímajúc ho ako galantného, láskavého, charakterného a obetavého človeka, s ktorým mohli viesť nekonečné diskusie o živote, o svete, o knihách, o športe, o histórii, ktorú miloval, o rockovej hudbe, ktorá mu vždy hrala v aute… Svojím hlbokým hlasom a úsmevom jemu vlastným dokázal vytvoriť príjemnú atmosféru aj počas najrušnejších dní na katedre.