Regióny Bratislava Košice Top

SMUTNÉ SPRÁVY Zomreli DVE veľké expertky! Uznávaná DOCENTKA aj VEDKYŇA ROKA, ktorú ocenil aj prezident

Ilustračné foto. Zdroj: zoznam.sk

BRATISLAVA, KOŠICE – Navždy odišli dve významné odborníčky. Chemička a vedkyňa roka Mária Omastová (†62) z Ústavu polymérov SAV. Na večnosť sa pobrala aj Alexandra Valenčáková, expertka na bunkovú biológiu, ktorá bol autorkou až 250 odborných článkov.

O smutnej správe informovala Slovenská akadémia vied. Ako píše Ing. Mária Omastová, DrSc. sa narodila v roku 1962 v Batizovciach pri Svite. Od roku 1985 pôsobila na Ústave polymérov SAV. V rokoch 2013 až 2016 bola predsedníčkou a následne podpredsedníčkou Slovenskej chemickej spoločnosti a v rokoch 2015 až 2021 pôsobila ako členka Predsedníctva SAV a zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky.

Patrila medzi významných predstaviteľov materiálového výskumu v oblasti makromolekulovej chémie. Svojou vedeckou činnosťou prispela významnou mierou k rozvoju vedných disciplín spojených s výskumom vodivých polymérov. Výsledky jej vedeckej práce boli publikované vo viac ako 200 publikáciách v renomovaných zahraničných časopisoch.

V minulosti viedla tím na výskum plastového odpadu v Dunaji a s kolegami vytvorila biodegradovateľný plast, ktorý sa vo vhodnom prostredí rozloží do šiestich mesiacov.

Zdroj: sav.sk

Získala významné ocenenia

Význam jej výskumnej a vedecko-organizačnej činnosti potvrdzujú rôzne ocenenia, ako aj členstvo v rôznych vedeckých spoločnostiach, vedeckých radách a rôznych komisiách na celoslovenskej úrovni. Medzi najdôležitejšie ocenenia, ktoré získala v poslednom období, patria ocenenie Vedkyňa roka 2016, Pribinov kríž I. triedy udelený prezidentom SR v roku 2019, a v roku 2020 sa stala finalistkou ESET Science Award.

“Ing. Mária Omastová, DrSc., sa výrazne zapísala do histórie nielen Ústavu polymérov SAV a celej SAV, ale výsledky jej vedeckej práce ovplyvnili a ešte dlho budú ovplyvňovať výskum mladších generácií vedkýň a vedcov v medzinárodnom rozsahu,” dodáva SAV.