Regióny Banská Bystrica Košice Prešov Žilina Top

Sneh môže riadne skomplikovať cestu do práce. Takto sa na zimu pripravili mestá na strednom a východnom Slovensku

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Konečne prišla zima ako sa patrí. Slovensko sa v pondelok zobudilo do zasneženého rána. Stačila malá snehová nádielka, ktorá preskúšala samosprávy a ich pripravenosť na zimu. Mestá už dávnejšie avizovali, že tohtoročná zima bude iná, ako tie po minulé roky. Mestám na západnom Slovensku stačilo toho snehu naozaj málo a v hlavnom meste opäť raz výrazne meškala MHD. Ako sa teda samosprávy pripravili na sneh na stredom a východnom Slovensku? 

 

Na Slovensku napadol prvý sneh tohtoročnej zimy. Kým doteraz to vyzeralo na miernu a relatívne suchú sezónu, nový týždeň sa začal poriadnou zimnou scenériou, kedy sa Slovensko zobudilo do zasneženého rána. Pre mestá to zamená otestovanie Operačných plánov zimnej údržby, ktoré vypracovali noví primátori úplne nanovo. Pre mnohé mestá a obce ale tohtoročná zima znamená viac práce a zodpovednosti, nakoľko sa okrem ciest musia starať aj o údržbu chodníkov.

Bez sankcií v Banskej Bystrici

Podľa hovorkyne Banskej Bystrice Dominiky Mojžišovej má mesto uzatvorené zmluvy na zabezpečenie zimnej údržby. Tá sa ale bude líšiť v závislosti od toho, či sa budú upravovať chodníky alebo cesty. Dôvodom je tzv. chodníková novela zákona, ktorá vstúpila do platnosti ešte v máji minulého roku. Pre Banskú Bystricu to znamená, že sa bude starať o trojnásobne väčšiu plochu, ako tomu bolo v minulosti. “Zimnú údržbu miestnych komunikácií má na starosti firma Milan Smädo – MIS – údržba ciest a komunikácií s počtom mechanizmov 18 a chodníky má na starosti firma Ganz, s.r.o. s počtom mechanizmov 25,” vysvetlila Mojžišová pre Glob.sk

Ako dodala, mesto je rozdelené do šiestich rajónov. “V každom z nich sa zimná údržba zabezpečuje naraz, pričom je vždy určené poradie dôležitosti pre jednotlivé komunikácie a chodníky od 1 do 3. Najdôležitejšie sú komunikácie zaradené do 1. poradia dôležitosti, po ktorých jazdí verejná doprava, prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam a školám,” napísala hovorkyňa mesta. Podľa jej slov by malo využívať na posypanie ciest posypovú soľ a kamennú drvu. Do konca roka vyčlenili na zimnú údržbu 212-tisíc eur. “Na ďalšiu časť zimy (január až marec 2020) bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať rozpočet mesta na rok 2020 na decembrovom zasadnutí,” uviedla.

Sneh vie veľakrát nepríjemne prekvapiť. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Čo ale v prípade, ak plán zimnej údržby zlyhá a cesty zostanú zasypané snehom? “V prípade zabezpečovania zimnej údržby všetkými zmluvnými mechanizmami nie je možné hovoriť o zlyhaní firmy, ale o mimoriadnych poveternostných podmienkach,” vysvetlila Mojžišová. “V prípade, že by zmluvný partner nezabezpečoval zimnú údržbu v súlade so zmluvou a v zmysle operačného plánu zimnej údržby, mesto by si uplatnilo zmluvnú pokutu vo výške jedného percenta mesačnej fakturácie ceny služby,” uzavrela.

Dôležité žilinské cesty čisté do pár hodín

Podľa hovorcu mesta Žilina pristúpilo mesto po nástupe nového primátora do funkcie k optimalizácii Operačného plánu zimnej údržby. Ide o zimnú údržbu ciest, chodníkov, verejných priestranstiev a schodísk na území mesta. “Súčasťou diela je taktiež príprava koncepcie riešenia nového stavu. Zimná údržba bude prebiehať v zmysle operačného plánu zimnej údržby a pokrytá je obdobím od 1. novembra 2019 do 31. marca 2020. Konkrétny dátum začiatku sa však určí s prihliadnutím na poveternostné podmienky,” vysvetlil hovorca Vladimír Miškovčík. Ako dodal, okrem zhruba 255 kilometrov ciest musí mesto zabezpečiť údržbu aj asi 220 kilometrov chodníkov.

“Posilnili sme teda počet pracovníkov vykonávajúcich zimnú údržbu a vzhľadom na územie i rozsah prác sme vykonali celkovú optimalizáciu zimnej údržby,” konštatoval Miškovčík s tým, že k dispozícii budú všetky dostupné stroje. Konkrétne ide o 6 veľkých a 5 malých sypačov s radlicami, 4 traktory, 2 UNC nakladače. V prípade potreby zabezpečia údržbu aj iné mechanizmy. “Realizáciu zimnej údržby v meste a mestských častiach bude opäť zabezpečovať spoločnosť Žilinské komunikácie, a.s. Pri zabezpečení zjazdnosti komunikácií a chodníkov budú k dispozícii tiež ďalší externí dodávatelia či aktivační pracovníci mesta,” napísal pre Glob.sk hovorca mesta.

Viaceré mestá rozdelili komunikácie podľa dôležitosti. Tie najdôležitejšie odprátavajú ako prvé, chodníky prakticky až na záver. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Rovnako, ako pri iných mestách, aj Žilina rozdelila komunikácie na základe dôležitosti ich udržiavania v zimnom období. Toto rozdelenie urobili na základe využívanosti ciest, či vedenia trás MHD. Obdobne rozdelili aj chodníky. “Chodníky, verejné priestranstvá, schodiská a zastávky MHD boli rozdelené do troch kategórií podľa dôležitosti ich udržiavania v zimnom období a to na základe smerovania i intenzity peších prúdov, vedenia trás MHD a iných potrieb (územné, ekonomické, celospoločenské),” vysvetlil hovorca. Ako dodal, pri rozdeľovaní sa prihliada aj na to, aby sa zásobovalo obyvateľstvo, či aby sa zabezpečila zdravotná a požiarna služba. Podľa hovorcu sa komunikácie rozdelili do troch skupín – najdôležitejšie komunikácie zabezpečia do 3 hodín, menej dôležité do 6 hodín a najmenej dôležité do 12 hodín. Chodníky odpracú od nádielky snehu do 6 hodín. Ako následne uviedol, na posyp používajú chemické posypy ako napríklad chlorid sodný.

“Predpokladaná suma vyčlenená na tohoročnú zimnú údržbu je približne 720 000 eur. V prípade nepredvídateľných okolností, ktoré môžu súvisieť najmä s poveternostnými podmienkami a z toho súvisiacou dĺžkou zimnej údržby, sa môžu náklady navyšovať,” uzavrel Miškovčík.

Prvý sneh vždy preverí pripravenosť miest na zimu. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Novinky z metropoly východu

Veľké zmeny oproti predchádzajúcim obdobiam avizuje aj metropola východu – Košice. Podľa hovorcu Vladimíra Fabiána je najväčšou zmenou zabezpečenie ručnej zimnej údržby v dvoch mestských častiach – Sever a Západ. “V Operačnom štábe zimnej údržby sú okrem zástupcov vedenia mesta, starostov košických mestských častí a pracovníkov Magistrátu mesta Košice z referátu dopravy a iných referátov aj zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Správy mestskej zelene, spoločnosti KOSIT a.s., štátnej a mestskej polície. Mesto Košice zabezpečuje výkon zimnej údržby v súlade s jeho operačným plánom podľa dôležitosti a stanovených prioritných stupňov. V prvom rade je zimná údržba vykonávaná na komunikáciách s prioritným stupňom 1, to znamená na štátnych cestách, miestnych komunikáciách I. a II. triedy, po ktorých premávajú linky MHD a na prieťahoch ciest I. a II. triedy cez mesto Košice,” vysvetľuje Fabian s tým, že menej frekventované cesty, chodníky, schody a podchody sa budú dočisťovať následne.

Ako dodal, mesto bude na základe hlásení mestskej polície monitorovať stav komunikácií v jednotlivých mestských častiach. “Aj počas nasledujúcej zimnej sezóny bude fungovať linka medzi dispečingom a mestskými časťami, kde sa budú získavať informácie o problematických úsekoch. Na základe týchto informácií a tiež podnetov od občanov bude mesto operatívne žiadať od spoločností vykonávajúcich zimnú údržbu, aby na problematické úseky poslali techniku alebo ľudí. Hlavným cieľom bude, aby sa čo najskôr zabezpečilo odstránenie snehu z chodníkov alebo pri dlhšom snežení ich opätovné vyčistenie,” vysvetlil Fabian.

Dôležité cesty by mali byť odprataná do pár hodín. Nie vždy ale všetko ide podľa plánu. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Podľa slov komunikačného oddelenia košického magistrátu má mesto v správe cez 320 kilometrov ciest a takmer rovnakú dĺžku chodníkov, ktoré udržujú strojovým čistením. Celkovo dĺžka spravovaných komnukácií predstavuje dĺžku 705 kilometrov. “Pri chodníkoch je to približne 558 km v riadnej dĺžke. Vzhľadom ku rôznym šírkam komunikácií je však pracovná dĺžka a plocha udržiavaných komunikácií omnoho väčšia. Prioritne sa k nim zaraďujú chodníky, ktoré sú na sídliskách najviac vyťažované, vedú k školám a škôlkam a tie, ktoré sa nachádzajú v okolí zdravotníckych zariadení,” uviedol.

Okrem toho prostredníctvom ručného čistenia mesto zabezpečuje takmer 64-tisíc štvrcových metrov podchodov, schodov, chodníkov, prechodov a ostrovčekov na križovatkách, zastávok MHD a priľahlých chodníkov, ktoré sa čistia ručne. “Neudržiavané budú najmä vnútroblokové, pre čistiacu techniku ťažko prístupné chodníky alebo v prípadoch, keď sú dva chodníky súbežné a vedúce jedným smerom, neudržiavaný bude jeden z nich a to ten, ktorý je menej frekventovaný. Zimná údržba bude vykonávaná tak, aby každý objekt mal v zimnom období minimálne jednu udržiavanú prístupovú cestu. Takéto pozemné komunikácie budú označené tabuľou „Chodník v zimnom období neudržiavaný,“ uviedol magistrát na stránke mesta. Na záver uviedli, že sa výdavky na zimnú údržbu v meste zdvojnásobili na vyše 3,3 milióna eur.

Košice majú v správe zhruba 64-tisíc štvorcových metrov podchodov, schodov, chodníkov, prechodov a ostrovčekov na križovatkách, zastávok MHD a priľahlých chodníkov, ktoré sa čistia ručne. Zdroj: Glob.sk I David Duducz

Problém s prejazdom vozidiel na sídliskách

Na zimnú údržbu sa poctivo pripravuje aj posledné krajské mesto – Prešov. Podľa hovorkyne magistrátu Lenky Šitárovej údržbu pre mesto zabezpečuje spoločnosť Správa a zimná údržba prešovských ciest. Tá si na zimu pripravila a vypracovala Operačný plán, v ktorom sú zahrnuté všetky náležitosti v súvislosti so zbezpečením zimnej údržby v meste. “A to vrátane organizačného zabezpečenia, vecného zabezpečenia, rozdelenia skládok posypového materiálu a telefónneho spojenia,” deklarovala Šitárová. Pohotovosť v meste bude riadená náčelníkom dispečerskej služby, ktorý určuje jednotlivé stupne podľa operačného plánu. Naopak, zimnú údržbu chodníkov bude spravovať spoločnosť Záhrada REAL, s.r.o.

“Na zimnú údržbu ciest a chodníkov v meste Prešov v roku 2019 bolo v rozpočte schválených spolu 600-tisíc €. Zásoby posypových materiálov máme pripravené už teraz a podľa potreby ich vieme navýšiť. Aktuálne je pripravených 656 ton kamennej drte a 368 ton priemyselnej soli. Zimnú údržbu ciest v meste Prešov zabezpečuje 29 ľudí,” vysvetlila. Ako dodala, zimnú údržbu chodníkov v meste zabezpečuje 30 až 35 ľudí a na zimnú údržbu ciest má mesto zabezpečených minimálne 12 vozidiel. Kým na cesty budú používať buď kamennú drť alebo priemyselnú soľ, na chodníky v centrálnej mestskej zóne využijú ekologický posypový materiál. “Ide o chlorid horečnatý spolu zo zeolitom fr. 2-4 mm,” vysvetlila hovorkyňa.

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Dodala, že koncepcia je nastavená spôsobom, že ako prvé sa bude čistiť centrum a hlavné chodníky v mestských častiach. “Ďalej sú to chodníky, kde sa sústreďuje najväčší počet obyvateľov – teda sídliská, školy, škôlky, kostoly a pod. Nakoniec riešime ostatné chodníky v meste a, samozrejme, snažíme sa nezabudnúť ani na jeden, pretože spokojnosť občanov je pre nás prioritná,” deklarujú z magistrátu. Ako ďalej uviedla, pri pluhovaní a posype ciest nastávajú komplikácie s prejazdom vozidiel mesta a to najmä cez ulice na sídliskách, kde ich prejazd môžu komplikovať zaparkované autá. “Počas zimných mesiacov preto na vybraných miestach osadíme dočasné dopravné značenie „ Zákaz státia“. Dodržiavanie tohto značenia bude kontrolovať mestská polícia. Budeme zohľadňovať taktiež požiadavku ŽSR, na základe ktorej nemôžeme aplikovať posypové materiály 25 metrov pred ani za železničnými priecestiami. Zároveň zabezpečíme, aby odhrnutý sneh nezostával na železničných priecestiach,” uzavrela.