Politika Domáce

SNG zhltne viac, ako sa pôvodne počítalo. A dokončená bude neskôr

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Stavebnú rekonštrukciu Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave by mali dokončiť do konca roka 2021, ku koncu mája 2022 by mala mať galéria aj interiérové vybavenie svojho areálu. Celkový rozdiel vo výške investície v porovnaní s pôvodnou cenou stúpne o 26.800.000 eur s DPH. Vyplýva to z návrhu na rozšírenie a aktualizáciu investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG, ktorý v stredu schválila vláda.

 

Ministerstvo kultúry (MK) SR ako predkladateľ návrhu vysvetlil, že posun v termíne dokončenia i zvýšenie nákladov sú spôsobené reálnym stavom rekonštruovaného objektu a jeho častí. Poukázal pritom na rozpor medzi pôvodnou dokumentáciou z roku 1977 a skutkovým stavom, takisto aj na kritický stav podzemných podlaží, koróziu a krivosť nosných oceľových konštrukcií, nevyhnutnosť realizácie nových vrtov pre čerpacie a vsakovacie studne, potreba revízií či nutnosť zmeny typov káblov pre silnoprúdové a slaboprúdové rozvody. Na zvýšenie nákladov majú vplyv aj reálne ceny v stavebníctve.

Kvalifikovaný odhad celkových investičných nákladov stanovil na jeseň 2019 na žiadosť MK Znalecký ústav v odbore stavebníctvo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. “Odhad celkových nákladov bol určený vo výške 57.939.502 eur bez DPH, 69.527.402 eur s DPH,” konkretizuje rezort. “Vrátane odporúčanej rezervy desať percent predstavuje celkový potrebný rozdiel na dofinancovanie 26.320.000 eur s DPH,” dodáva.

Túto sumu odporúča MK v predloženom návrhu zvýšiť o pol milióna eur na vypracovanie projektovej prípravy realizácie vonkajšieho a vnútorného interiéru zrekonštruovaného areálu budov galérie. “Na dodanie vybavenia interiéru areálu ako ďalšej investičnej akcie, navrhujeme pripraviť do 31. decembra 2020 samostatný materiál na rokovanie vlády SR,” spresnil rezort kultúry. Podľa predpokladu ministerstva by mal byť areál vybavený do 31. mája 2022.

Rekonštrukciu SNG schválila vláda v decembri 2015, podľa pôvodného zámeru sa mala uskutočniť v rokoch 2016 až 2018 s celkovým nákladom 48.718.937 eur s DPH. V druhej polovici roka 2016 bola investičná akcia prerušená počas predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie, podľa upraveného harmonogramu mala byť rekonštrukcia dokončená v polovici roka 2019. Z dôvodu komplikovanosti výstavby i nevyhnutných revízií stavebných postupov súvisiacich s reálnym stavom odkrytých konštrukcií a ďalších faktorov, sa termín ďalej posúval.