Spoločnosť Domáce

Sociálná poisťovňa spochybňuje činnosť lekárskej komory. Nesúhlasí ani s rozhodnutím Najvyššieho súdu

Na snímke Sociálna poisťovňa. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

BRATISLAVA  – Sociálna poisťovňa (SP) sa snaží spochybňovať konanie komory, ako aj rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho súdu SR v prípade vymáhania poistného a penále od lekárov, ktorí prestali platiť odvody. Slovenská lekárska komora (SLK) to uviedla v reakcii na vyjadrenie poisťovne, ktorá tvrdila, že lekárska komora chce zakryť svoje vlastné chyby.

 

SP tiež pripomínala predchádzajúce rozhodnutia súdov, ktoré boli zhodné s právnym stanoviskom poisťovne. SLK predtým poisťovňu kritizovala za vymáhanie poistného a penále od lekárov, ktorí sa nesprávne alebo neúplne odhlásili z podnikania a prestali platiť odvody.

Veľký senát najvyššieho súdu SR 30. apríla rozhodol, že postup Sociálnej poisťovne, ktorá žiadala od lekárov platby poistného a penále v súvislosti s licenciami na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (licencie L1A), bol v rozpore so zákonom. “Sociálna poisťovňa sa v minulosti opakovane odvolávala na stanovisko komory k licenciám L1A, preto nie je namieste jej tvrdenie, že komora bola v tejto otázke v minulosti pasívna. Komora nemala a ani nemá zákonnú povinnosť alebo oprávnenie posudzovať, či je lekár vykonávajúci povolanie na základe licencie 1A samostatne zárobkovou činnou osobou, osobitne či je samostatne zárobkovou činnou osobou pre účely sociálneho poistenia,” informovala SLK.

Komora vraj nikdy na Sociálnu poisťovňu neútočila

Komora vyčíta Sociálnej poisťovni, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, že napriek opakovaným iniciatívam komory nereagovali na jej snahu o presadenie takých legislatívnych zmien, ktoré by do postavenia lekárov – držiteľov licencie 1A – vniesli jasné legislatívne pravidlá. “SLK nikdy neútočila na Sociálnu poisťovňu, vyčítame im iba to, že nedokázali predísť týmto problémom už na začiatku, čím by sa eliminovalo zbytočné vyrubovanie neetických, a ako sa dnes už ukázalo, aj protizákonných pokút lekárom,” ukončila komora.

Na snímke vpravo ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a prezident Slovenskej lekárskej komry Marian Kollár (vľavo). Zdroj: TASR / Dano Veselský