Politika Spoločnosť Domáce

Spoluprácu Slovenska a Maďarska v oblasti vojenského letectva upraví nová dohoda

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Spoluprácu Slovenska a Maďarska v oblasti vojenského letectva má upraviť nová dohoda. Krajiny majú spolupracovať pri vykonávaní letov vojenských lietadiel vo vzájomnom vzdušnom priestore a vedení misií na zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru v rámci integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Dohoda sa zaoberá aj oblasťami cezhraničného priestoru, aktivít vojenskej leteckej prepravy a výmenou skúseností. S materiálom z dielne Ministerstva obrany (MO) SR súhlasila v stredu na svojom rokovaní vláda.

 

Lietadlá na zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru by mohli vstúpiť do vzdušného priestoru a využívať vzdušný priestor druhej zmluvnej strany aj bez predloženia diplomatického povolenia alebo letového plánu. Platiť by to malo aj v prípade vykonávania výcvikových letov. Presný postup má stanoviť osobitná dohoda. Použitie sily vrátane nasadenia lietadiel na zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru proti vojenskému bojovému leteckému prostriedku je možné vo vzdušnom priestore štátu druhej zmluvnej strany v súlade s integrovaným systémom obrany vzdušného priestoru a protiraketovej obrany NATO.

Predloženie diplomatického povolenia alebo letového plánu by nemuselo byť potrebné ani v prípade vyslania vojenského lietadla na pátranie a záchranu do druhej krajiny pri vojenskej leteckej nehode alebo incidente. Vyšetrovanie a objasňovanie má prebiehať spoločne za účasti príslušných orgánov oboch krajín. Poznatky získané z vyhodnotenia leteckých nehôd a incidentov, ktoré sa stali pri zabezpečovaní ochrany vzdušného priestoru, si majú krajiny vzájomne vymieňať. Dohoda upravuje aj poskytovanie informácií o vojenskej leteckej preprave. Obsahuje tiež zmienku o zámere vytvoriť cezhraničný priestor na zabezpečenie spoločného leteckého výcviku.

Dohoda má byť uzatvorená na dobu neurčitú. Dňom nadobudnutia jej platnosti prestáva platiť dohoda z roku 1998.