Športový areál strednej školy čaká kompletná rekonštrukcia

BRATISLAVA – Športový areál Strednej priemyselnej školy Karola Adlera v bratislavskej Dúbravke čaká kompletná prestavba. Vzniknúť má multifunkčný areál, ktorý bude slúžiť nielen škole, ale aj verejnosti. Rekonštrukcia areálu má byť ukončená ešte v tomto roku, investičné náklady predstavujú viac ako 1,3 milióna eur. Informovala otom hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.

 

„Časť areálu bola v roku 2018 revitalizovaná a boli vybudované tri multifunkčné ihriská. Avšak pre ďalší rozvoj športu je nutné pristúpiť k areálu komplexne,“ skonštatoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, poukazujúc na nevyhovujúci stav areálu po stavebnej aj vizuálnej stránke.

Rekonštrukcia športového areálu zahŕňa úpravu a opravu súčasných spevnených a nespevnených plôch i vytvorenie nových plôch pre šport a rekreáciu, ale tiež sadové a parkové úpravy. Vytvorené má byť napríklad futbalové ihrisko pre detské a juniorské futbalové súťaže spolu so zázemím. Pribudnúť má nový bežecký ovál so štyrmi dráhami, rozbehovou dráhou na beh s dĺžkou 100 metrov, rozbežisko so skokom do diaľky či sektor pre hod guľou.

Súčasťou rekonštrukcie má byť aj výstavba workoutového cvičiska vrátane strojov. Pribudnúť majú tiež kontajnery slúžiace ako šatne, sklad športového náčinia či sociálne zariadenia. Naplánované sú zároveň sadové úpravy, zatrávnenie areálu i osadenie lavičiek či odpadkových košov. Pre jednotlivé sektory je navrhnutý taktiež osobitný typ osvetlenia.

Viac o téme: areál, Bratislava, BSK, rekonštrukcia, škola, športový areál, stredná škola

Súvisiace články