Domáce

SR a Spojené arabské emiráty uzavrú zmluvu o leteckej doprave

BRATISLAVA – Vláda v stredu vyslovila súhlas s návrhom na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) o leteckých dopravných službách. Zmluva v súlade s Dohovorom o medzinárodnom civilnom letectve vytvára právny rámec a stanovuje podmienky na vykonávanie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi oboma krajinami. Návrh na uzavretie zmluvy predložil vo vláde minister dopravy Ján Počiatek.

Slovensko a SAE majú priame letecké spojenie od decembra minulého roka. Pravidelnú linku medzi Bratislavou a Dubajom prevádzkuje letecká spoločnosť flydubai z emirátov, v terajšom letnom letovom poriadku trikrát týždenne. O možnostiach spolupráce v oblasti leteckej dopravy, najmä o vytvorení podmienok pre priame letecké spojenie, rokoval minister Počiatek s námestníkom ministra zahraničných vecí SAE Khalidom AlGaithom 26. júna 2013 v Bratislave.

Po nadobudnutí platnosti zmluvy o leteckých dopravných službách medzi SR a SAE skončí platnosť Dohody o leteckej doprave medzi vládou ČSFR a vládou SAE, podpísanej 23. októbra 1991 v Prahe. Návrh zmluvy bol konzultovaný s Európskou komisiou (EK) a ostatnými členskými štátmi Európskej únie (EÚ) v rámci konzultačného postupu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o rokovaní a vykonávaní dohôd o leteckej dopravnej službe medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Slovensko informovalo EK o výsledkoch bilaterálnych rokovaní so SAE, ktoré sa uskutočnili 17. a 18. marca 2010 v Abu Dhabi.