Regióny Poprad

Starostku Hrabušíc vyšetruje polícia pre zneužitie právomoci verejného činiteľa

Zdroj: TASR

POPRAD – Polícia v Spišskej Novej Vsi začala vyšetrovanie vo veci prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa, z ktorej je podozrivá starostka obce Hrabušice Jana S. (OĽANO, SaS, KDH, NOVA), a poškodenou stranou je obec. Poslanci obecného zastupiteľstva preto museli stanoviť opatrovníka obce v tomto spore, keďže starostka je podozrivá z trestného činu. Ako uvádza polícia vo výzve obci, podľa Zákona o Obecnom zriadení zastupuje obec v právnych veciach jej štatutár – starosta, no keďže starostka je podozrivou v trestnej veci, a teda nemôže v tomto trestnom konaní vystupovať zároveň ako zástupca poškodenej strany, je potrebné stanoviť opatrovníka – zástupcu obce pred orgánmi činnými v trestnom konaní.

 

Výzvu adresovanú obecnému zastupiteľstvu, aby vo veci určenia opatrovníka obce bezodkladne, resp. v 15-dňovej zákonnej lehote zvolalo mimoriadne zastupiteľstvo, dostala obec 31. januára. Poslanci sa však o nej dozvedeli až tri týždne po jej doručení, počas riadneho zasadnutia zastupiteľstva. Výzva polície nebola dokonca ani súčasťou povinne zverejňovaných materiálov jednotlivých bodov programu zastupiteľstva. „Zaráža ma, že nám o tejto skutočnosti starostka nič nepovedala. Tvrdila, že o opatrovníka obce žiada ona. Výzvu polície nám predložila až na požiadanie, lebo sme sa dožadovali vysvetlenia,“ vysvetľuje okolnosti poslanec Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach Jozef Jendrál, podľa ktorého starostka zámerne zahmlieva skutočnosti, čo neveští nič dobré. Starostka sa pre agentúru SITA k vyšetrovaniu a k podozreniu zo spáchania trestného činu odmietla vyjadriť.

Ako informovala agentúru SITA košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, polícia v decembri 2018 začala trestné stíhanie vo veci pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. “V danej veci prebiehajú potrebné procesné úkony, vyšetrovanie nebolo ukončené, a v tomto štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Ďalej môžem potvrdiť, že v uplynulých dňoch polícia prijala ďalšie oznámenie, ktorým sa zaoberá, preveruje obsah podania a v zákonom stanovenej lehote rozhodne o ďalšom postupe. Predmet vyšetrovania nebudeme komentovať,“ dodala Mésarová.

Peniaze vyplatila skôr, ako mala

Na starostku podal občan Hrabušíc trestné oznámenie v súvislosti s výstavbou záchytného parkoviska na Podlesku. Obec si dala ešte v roku 2016 vypracovať rozpočet na vybudovanie záchytného parkoviska, pričom čiastka predstavovala takmer 1,3 milióna eur, a teda dielo podliehalo Zákonu o verejnom obstarávaní, no to sa neuskutočnilo. Ako vyplýva z trestného oznámenia, 4. októbra 2016 starostka podpísala Zmluvu o dielo so spoločnosťou z Popradu na sumu 82 517,51 eura. Predmetom zmluvy mali byť zemné práce na záchytnom parkovisku. Prvé peniaze vo výške 40-tisíc eur obec vyplatila spoločnosti už o dva dni, v deň nadobudnutia platnosti Zmluvy zverejnením, čo je v rozpore s touto Zmluvou, keďže dielo nebolo ešte ani začaté. Na uvedenú stavbu doposiaľ nie je vydané platné stavebné povolenie. Poslanci obecného zastupiteľstva o týchto krokoch starostky nevedeli.

Rekonštrukcia chatky bez verejného obstarávania

Nové zloženie obecného zastupiteľstva podmienilo čerpanie kapitálových výdavkov obce súhlasom obecného zastupiteľstva, starostka tiež nesmie disponovať s kontokorentným úverom bez súhlasu a vedomia poslancov. Poslanci neschválili ani preplatenie dvoch faktúr za práce pre obec a prijali uznesenie prekontrolovať opodstatnenie navýšenia ceny práce.

“Všetky opatrenia, ktoré sme pripravili, vedú k tomu, aby sme mali činnosť starostky viac pod kontrolou, nakoľko tu vládne voči nej nedôvera,” uviedla počas zastupiteľstva poslankyňa Helena Čujová, ktorá zároveň dodala, že starostka už v minulosti podpísala zmluvu na rekonštrukciu chatiek na Podlesku vo výške zhruba 600-tisíc eur, ktorú nezverejnila a nevyhlásila ani verejné obstarávanie. “Neviem, ako to celé dopadne, ale v prípade, že sa obvinenia starostky potvrdia, očakávam, že sa zachová eticky, vyvodí politickú zodpovednosť a odstúpi,” uzavrel Jendrál.

Starostka Hrabušíc Jana S. je aj poslankyňou Košického samosprávneho kraja (KSK) a podpredsedníčkou v komisii cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce pri zastupiteľstve KSK.