Štát má záchranný plán pre tunel Višňové. Zapojiť sa chce aj Širokého Váhostav

BRATISLAVA – Národná diaľničná spoločnosť chce výstavbu úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala urýchliť. Po škandále, ktorý musel minister dopravy Árpád Érsek v súvislosti s výstavbou úseku riešiť, sa snaží svoju reputáciu napraviť a výstavbu urýchliť. Stavbu komplikovaného úseku tak zrejme nebude realizovať len jedna firma, ale hneď niekoľko. Toto rozhodnutie môže buď výstavbu urýchliť, alebo ešte viac skomplikovať. 

 

Vláda ešte v marci na svojom rokovaní schválila dohodu, ktorá oficiálne ukončuje Zmluvu o dielo. Tú uzavrela Národná diaľničná spoločnosť s konzorciom zloženým zo slo­venskej spoločnosti Dúha a talianskej spoločnosti Sali­ni Impregilo. Zhotovitelia neboli schopní dodržiavať harmonogram a štát sa tak rozhodol zmluvu ukončiť po vzájomnej dohode. Tú odobrila aj Európska komisia.

Nie je pritom vylúčené, že NDS bude od zhotoviteľov požadovať pokuty. Čakajú, kedy nárok na ne potvrdí Medzinárodná komisia na riešenie sporov (KRS). Následne ich NDS bude môcť vymáhať. Rovnako konzorcium bude zodpovedať aj za prípadné vady, ktoré mohli na stavbe zanechať.

Podľa tejto dohody musel už bývalý zhotoviteľ vyplatiť subdodávateľov, ktorí sa sťažovali na nevyplatené faktúry. Následne musel odísť zo staveniska a štát odkúpil techniku, ktorá na stavbe po nich zostala.  Nasledovala inventarizácia stavby, na základe ktorej by mal štát vyhodnotiť, koľko peňazí bude ešte potrebné investovať do výstavby komplikovaného úseku. Výsledok by mal byť známy v priebehu pár týždňov.

Dôležitá zmena

Čo je však prekvapivé je plán Národnej diaľničnej spoločnosti. Pôvodný zhotoviteľ bol vyberaný prostredníctvom jednej súťaže na výstavbu celého úseku. NDS to chce teraz urobiť inak – úsek plánujú rozdeliť a vyberať sa tak bude na viackrát. „Zhotovitelia, ktorí dostavajú úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, vzídu z viacerých súťaží. Súťaže budú rozdelené tak, aby sa optimalizovala rýchlosť dostavby a špecializácia spoločností pre jednotlivé stavebné objekty. Kvalitu a hodnotu za peniaze zabezpečí multikriteriálne hodnotenie ponúk, čo znamená, že sa budú posudzovať viaceré kritériá, nielen najnižšia cena. Všetky súťaže budú transparentné a záujemcovia dostanú všetky informácie,“ informovala Glob.sk hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Kvôli Višňovému ministra dopravy Árpáda Érseda aj odvolávali. FOTO TASR – Erika Ďurčová

NDS zároveň uvádza, že hlavná trasa a tunel sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú súťažiť formou súťažného dialógu. Ďalšie časti stavby, napríklad technológia tunela, budú súťažené inou verejnou transparentnou formou podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Záujem stavať tento úsek má už teraz Váhostav Juraja Širokého. „Spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a. s., pravidelne sleduje aktuálne ponuky investorov tak z verejného, ako aj zo súkromného sektora a do súťaží sa aj zapája. V prípade, že bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, spoločnosť VÁHOSTAV-SK predloží do súťaže svoju ponuku. O nové zákazky sa spoločnosť zaujíma aj preto, aby naďalej dokázala riadne a včas splniť si všetky svoje záväzky zo schváleného reštrukturalizačného plánu,“ uviedol pre Glob.sk mediálny zástupca spoločnosti Tomáš Halán.

Prax ukáže

Rozdelením zákazky pre viacero uchádzačov si však môže ministerstvo na seba upliesť bič. To, či ich plán pomôže, alebo skôr uškodí záleží na tom, akým spôsobom stavbu rozdelia. „Netuším na základe akého kritéria bude úsek rozdelený na viac častí, je možné že na základe technologickej,“ povedal pre Glob.sk dopravný analytik Jozef Drahovský.

„Dá sa to rozdeliť veľmi ľahko, že jeden bude robiť klimatizáciu, druhý vetranie, trestí cestu a podobne,“ povedal. „Ak by to rozdelili správne  a všetci by robili zároveň, mohol by sa tým ušetriť čas,“ povedal. Pokiaľ by ale úsek nerozdelili správne, výstavba sa môže poriadne skomplikovať. To však budeme vedieť až vtedy, keď NDS prezradí, akým spôsobom bude úsek rozdelený.

Aj samotné verejné obstarávanie bude môcť celý proces skomplikovať. Pri jednotlivých súťažiach môžu nastať rôzne situácie, ktoré by vedeli termín zase raz oddialiť. Minsterstvo dopravy tak stojí pred veľkou výzvou.

Úsek mal byť hotový už tento rok

Zmluvná cena výstavby predstavovala 409,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Aby štát neprišiel o finančné prostriedky Európskej únie na túto stavbu, musí byť dokončená najneskôr do konca roku 2023. Dovtedy je možné využiť európske zdroje zo súčasného programového obdobia 2014 – 2020. Podľa ministra dopravy Árpáda Érseka by sa to malo stihnúť.

Predpoklad vypísania súťaží na nových zhotoviteľov stavby je v  2. polroku 2019, podpisy zmlúv s novými zhotoviteľmi štát predpokladá v roku 2020, následne sa opäť odštartujú práce na úseku. K sprejazdneniu úseku by malo dôjsť v roku 2023.

Pôvodný zmluvný termín dokončenia bol pritom do konca roka 2019.

Viac o téme: Árpád Érsek, D1, kauza tunela Višňové, ministerstvo dopravy, problémy, stavba, súťaže, súťažný dialóg, Višňové, výstavba, zhotovitelia

Súvisiace články