Spoločnosť Domáce

Štatistický úrad navštívi takmer 7-tisíc domácností, zisťovať chcú životné podmienky ľudí

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) navštívi takmer 7-tisíc slovenských domácností vo všetkých regiónoch v rámci zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností pod názvom EU SILC 2020. Cieľom je získať podklady pre komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach v celej Európske únii.

 

V tomto roku sa zber údajov uskutoční v 6 939 náhodne vybraných domácnostiach v 399 slovenských obciach a mestách, v priebehu nasledujúcich týždňov až do 17. júla 2020. „Získané údaje budú podkladom pre nové dáta na národnej úrovni ako aj na úrovni EÚ. Výsledky tohto zisťovania odborníci používajú na analýzy životnej úrovne obyvateľstva a na návrhy opatrení politík s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov,“ spresnila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.

Zisťovanie sa dotkne domácností v 78 okresoch Slovenska. Vyškolení opytovatelia ŠÚ SR navštívia domácnosti osobne. „Pracovníci sa preukážu poverením a preukazom totožnosti. ŠÚ SR oslovuje vopred domácnosti aj listom, na ktorom je uvedený konkrétny termín návštevy opytovateľa,“ spresnila Ivančíková. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany domácnosti je možné podrobnejšie informácie získať alebo si ich overiť na jednotlivých krajských pracoviskách ŠÚ SR, prípadne na obecnom či mestskom úrade.

Ohrozené sú špecifické skupiny

Dáta posledných rokov potvrdzujú dlhodobé trendy, že príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných, neúplné rodiny, teda osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi a viacdetné úplné rodiny. Súčasne sa zisťuje, čo si domácnosti môžu, respektíve nemôžu dovoliť, či majú problém napríklad s nečakanými výdavkami, s nedoplatkami pri platení hypoték, pôžičiek či platení výdavkov za bývanie. Celkovo medzi deviatimi oblasťami nedostatku je aj otázka, či rodinný rozpočet umožňuje jesť aspoň jedno mäsité jedlo každý druhý deň.

Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa spoločnej medzinárodnej metodiky a realizuje sa v 27-ich krajinách Európske únie, v Nórsku a na Islande. Údaje z dotazníkov slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky, sú dôverné a chránené podľa zákona o štátnej štatistike. Základné informácie zo zisťovania 2020 budú zverejnené v polovici roka 2021, a to v centrálnej databáze ŠÚ SR v DATAcube.

Údaje sa každoročne spracovávajú a vydávajú v podobe dvoch publikácií – „Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR” a „Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“. Najbližšie ŠÚ SR zverejní výsledky zo zisťovania 2019 v júni až júli 2020.