Regióny Top

Štatistický úrad upozorňuje na povinnosti: Slovákov v pohraničí sa sčítanie týka, ak majú pobyt hlásený na Slovensku

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Slovákov žijúcich v pohraničí sa aktuálne sčítanie obyvateľstva týka, ak majú trvalý alebo akýkoľvek iný registrovaný pobyt v SR. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia SR, vysvetľuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR na webe scitanie.sk.

 

“Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca,” vysvetlila hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

Sčítací formulár obsahuje aj otázku o súčasnom pobyte a odkedy sa v ňom fyzická osoba zdržiava. Na základe odpovedí bude odvodený tzv. obvyklý pobyt (trvajúci súvislo 12 mesiacov a viac) na účely štatistiky obyvateľstva v Európskej únii.

Tento postup podľa ŠÚ SR zamedzuje dvojitému sčítaniu jednej fyzickej osoby v rámci Európskej únie. Štatistický úrad teda spracuje stav obyvateľstva podľa trvalého pobytu aj stav obyvateľstva podľa obvyklého pobytu. V súvislosti s povinnosťou sčítať sa v inej krajine, kde človek dlhodobo žije, je potrebné rešpektovať zákonné podmienky danej krajiny.

Elektronické sčítanie, keď obyvateľov vypĺňa formulár sám, sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra.