Spoločnosť Servis Domáce GPlus Top

Štátnicami to nekončí. Absolventi vysokých škôl nesmú zabudnúť na úrady, kvôli odvodom

Zdroj: pixabay

BRATISLAVA – Obhájili záverečnú prácu, dokázali štátnicovej komisii, že si zaslúžia vysokoškolský titul a tým sa im otvorili brány do života. Ale popri eufórii a bujarej zábave by žiadny absolvent vysokej školy nemal zabudnúť na povinnosti, ktoré aktuálne nadobudol voči štátu. Úrad práce či zdravotná poisťovňa musia vedieť o jeho ďalších krokoch.

 

Zatiaľ čo študovali, formálnu zodpovednosť mal za nich štát a rodina. Teraz, po úspešnom zvládnutí štátnej záverečnej skúšky, im už len zostáva sa osamostatniť. A tomu predchádza hneď niekoľko krokov.

Doposiaľ vysokoškoláci neboli nútení si sami hradiť zdravotné poistenie. Štát tento odvod platil za každého študenta (do 26. rokov), či už je na dennej alebo externej forme štúdia. Výnimkou sú však tí, ktorí sa rozhodli po ukončení druhého stupňa vysokej školy pokračovať ďalej v doktorandskom štúdiu. Za nich štát hradí poistenie aj naďalej.

V prípade, ak absolvent už neplánuje ďalej pokračovať v štúdiu, zákon mu prikazuje, aby tieto zmeny nahlásil do 8 kalendárnych dní od vykonania štátnej záverečnej skúšky zdravotnej poisťovni. Stáva sa totiž hneď po štátniciach samoplatcom, ktorý je zodpovedný za svoje odvody.

Ak absolvent vysokej školy už neplánuje ďalej študovať, je povinný túto zmenu nahlásiť zdravotnej poisťovni do 8 kalendárnych dní od štátnic. Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Ak sa však študent po úspešnom absolvovaní I. stupňa (Bc.) rozhodne pokračovať ďalej, nie je povinný to nikomu oznamovať. V rozmedzí medzi ukončením I. stupňa a prijatím na II. stupeň (Mgr., Ing., …) vysokoškolského štúdia za neho počas “prázdnin” zdravotné poistenie hradí štát. 

Môže sa stať, že nepriaznivý zdravotný stav donúti vysokoškoláka prerušiť štúdium. V tom prípade je študent povinný túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni. Zároveň však musí svoj zdravotný stav zdokladovať potvrdením od lekára. V takomto prípade je študent stále poistencom štátu a nemusí nič hradiť. Na druhej strane, ak študent samovoľne preruší štúdium, je povinný si hradiť zdravotné poistenie sám.

Nezabudnite na úrad práce

Nielen povinnosti voči zdravotnej poisťovni vznikajú absolventom po ukončení štúdia. Keďže odo dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky vysokoškolák stratil štatút študenta, už ani rodičia naň nedostávajú rodinné prídavky.

Absolvent vysokej školy tak má len 7 dní na podanie žiadosti o zaevidovanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak to nestihne v stanovenej lehote alebo sa nezaeviduje vôbec, odvody si bude musieť hradiť sám. Na prihlásenie sa na úrade potrebujete niekoľko dokumentov, ako napríklad občiansky preukaz, doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a potvrdenie o ukončení štúdia.

Čerství bakalári čakajúci na rozhodnutie o prijatí na magisterké štúdium cestu na úrad práce nemusia merať. Po obdržaní tohto rozhodnutia, ho už len stačí zaslať na úrad.

Na zaevidovanie sa na úrade práce, sociánych vecí a rodiny má absolvent len 7 dní. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa