Politika Domáce

Štátny tajomník pre šport Husár a ZMOS otvárajú novú kapitolu spolupráce v športe

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Nadviazanie spolupráce pri kreovaní registra športovej infraštruktúry. To bol hlavný zámer diskusií štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ivana Husára a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislava Trégera. Informuje o tom na svojom webe rezort školstva.

 

“Informácie o počte, technickom stave a vybavení športovísk sú nevyhnutné pre nastavenie kritérií pre čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov a štátneho rozpočtu,” píše sa na webe rezortu školstva. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje ucelená databáza športových ihrísk, telocviční, fitnescentier, plavární a iných športových zariadení. Na realizáciu tohto projektu je podľa rezortu školstva potrebná investícia rádovo v stovkách miliónov eur. Vzhľadom na to, že financovanie športovej infraštruktúry je primárne v gescii Fondu na rozvoj športu, na rokovaní sa zúčastnil aj jeho predseda Ladislav Križan.

Prvým krokom bude vytvorenie zberného formulára, ktorý pripraví kancelária štátneho tajomníka pre šport a ktorý následne ZMOS zašle svojim združeným obciam a mestám. “Na základe zozbieraných informácií sa budú môcť robiť rozhodnutia založené na faktoch. Informácie o športoviskách budú analyzované spolu s územnými, demografickými a ekonomickými dátami a budú sprístupnené verejnosti na webovom sídle ministerstva školstva v sekcii športu číselne aj graficky,” uvádza sa na webe rezortu školstva. “Aj napriek množstvu oslovených subjektov predseda ZMOS deklaroval, že sú schopní dáta zozbierať v horizonte šiestich až ôsmich týždňov. Analýza, ktorú následne zrealizuje ministerstvo, by mala byť hotová už toto leto,” uzavrel Husár.