Spoločnosť Domáce

Štrajk na fakulte STU pokračuje. Štrajkujúci budú s vedením opäť rokovať tento týždeň

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Štrajkujúci zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave sa stretnú s vedením fakulty v stredu 4. marca. Pôjde pritom o štvrté stretnutie, na ktorom sa pokúsia o vyriešenie vzniknutej situácie.

 

Ako pre agentúru SITA priblížila Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana fakulty Ivana Kotuliaka, obe strany sa dohodli, že priebeh rokovaní nebudú komunikovať s médiami. Časť zamestnancov aj tento týždeň vyhlásila „Dobrý štrajk“. Ako informujú na svojej stránke, štrajk bude trvať dnes od 13:00 do 15:00. Rozsah a jeho trvanie budú priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku.

Karoliová priblížila, že prvé stretnutie so štrajkujúcimi sa uskutočnilo deň po začatí štrajku a ďalšie dve stretnutia so zástupcami štrajkujúcich kolegov sa konali minulý týždeň. Štvrté stretnutie má byť v stredu 4. marca. „Obe rokujúce strany sa dohodli, že z rokovania sa vyhotovuje zápis, ktorý je interným dokumentom. Zároveň sa obe strany dohodli, že priebeh rokovaní nebudú komunikovať médiám,“ vysvetlila. Prvý štrajk zamestnancov sa uskutočnil 17. februára. Vedenie fakulty ozrejmilo, že táto situácia nenarušila začiatok letného semestra. Z vyše 50 predmetov vyučovaných v letnom semestri sa pre štrajk vymenil prednášajúci za externistu v desiatich prípadoch.

Štrajkujúci zamestnanci v stanovisku konštatovali, že kvalita výučby viacerých predmetov, pri ktorých došlo k výmenám, je nedostatočná. „Máme vážne obavy z dopadu tejto situácie na vzdelanie študentov,“ uviedli. Karoliová poznamenala, že spätnú väzbu na výučbu priebežne monitorujú a v prípade, ak sa vyskytol problém, riešili ho s vyučujúcimi ako aj s riaditeľom ústavu a so študentmi.

Dostala výpoveď

Spory na FIIT STU trvajú už niekoľko mesiacov a vyhrotili sa po tom, ako dostala 9. januára výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Neskoršie rokovanie na upokojenie situácie zo 14. januára prinieslo dohodu o voľbách do Akademického senátu (AS), o zrušení výpovede Bielikovej a o jej odstúpení z kandidatúry do senátu.

Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do AS fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu. Situáciu na univerzite mohli čiastočne upokojiť voľby do AS FIIT STU. Tie však boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtom odovzdaných lístkov. Ďalšie voľby do AS sú naplánované na 17. marca.