Politika Domáce Top

Študenti sa zapájajú do politického diania: Zaujímavá kampaň o tomto zákone

NITRA – Mobilizácia študentov pokračuje. Zdá sa, že aj mladí ľudia sa zaujímajú o politické témy – pomáhať chcú aj piati študenti z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V dobe, kedy človek obracia v ruke každé euro, prichádza návrh z dielne ministerky Žitňanskej o osobnom bankrote. Aj keď táto téma nie je v politickej sfére žiadnym nováčikom, veľa ľudí nevie, o čo ide. Túto situáciu chceli zmeniť piati študenti, ktorí si pripravili o tom guerillovú kampaň a realizovali ju v Nitre.

Nosnou témou ľudské práva

Ako informovali, nosnou témou kampane boli ľudské práva. „Chceli sme urobiť takú guerillovú kampaň, ktorá by bola pre ľudí užitočná a zároveň sme im chceli odkázať posolstvo, že každý z nás má právo na dôstojný život,“ uviedla jedna z organizátoriek akcie.

Guerilová kampaň študentov UKF

„Myslíme si, že v politike sa v poslednom čase riešia najmä kauzy, ktoré sú zamotané a ľudia sú z toho už unavení. Zabúda sa pri tom na fakt, že politika má slúžiť a pomáhať ľuďom. Veľa Slovákov je na hranici biedy, rozširuje sa vrstva pracujúcich chudobných a  či už ide o fyzické osoby podnikateľov alebo fyzické osoby nepodnikateľov, mnohí z nich sa stávajú platobne neschopnými a začnú sa zadlžovať. K tomu, aby sa dokázalo predísť najhoršiemu sme sa rozhodli informovať o osobnom bankrote,“ napísala študentka Marketingovej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Osobný bankrot ako možná záchrana

„Ako miesto realizácie sme si vybrali priestor pred Okresným úradom. Okrem aktívneho oslovovania ľudí sme k tomu, aby naša téma vyvolala rozruch a zaujala i okoloidúcich, využili vzor bezdomovca ako osoby, ktorá odkazovala na fakt, že keby vedela o osobnom bankrote, nemusela by dopadnúť tak, ako dopadla. Znamená to, že osobný bankrot ho mohol zachrániť. Myslíme si, že naša kampaň bola prospešná a to preto, že ľudia sa dozvedeli o osobnom bankrote nielen prostredníctvom reči, ale i vďaka propagačným materiálom, ktoré sme im rozdávali a zároveň sme sa i my, ako študenti, vďaka téme osobného bankrotu zamysleli nad tým, že právo na informácie, dôstojný život a druhú šancu má každý,“ dodal na záver jeden zo skupiny organizátorov.

Guerilová kampaň študentov UKF

Zdroj: ph, Foto: Študenti UKF