Súdna rada zvolila piatich členov disciplinárnych senátov. Dvoch nie

BRATISLAVA – Súdna rada zvolila za členov disciplinárneho senátu piatich zo siedmich členov navrhovaných Národnou radou (NR) SR. Na pondelkovom zasadnutí nezvolila advokátku Veroniku Puškár Škodovú a právnika Všeobecnej zdravotnej poisťovne Martina Hapča.

 

Piatich kandidátov si 14 členovia Súdnej rady vypočuli, dvaja sa zasadnutia a vypočutia nezúčastnili a ospravedlnili sa.

NR SR navrhla 9. júla Súdnej rade SR siedmich kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Boli nimi Katarína Batisová, Kristina Glezgová, Martin Hapčo, Viliam Karas, Veronika Puškár Škodová, Marián Trenčan a Dagmar Valocká.

Súdna rada volí na obdobie troch rokov členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ministrom spravodlivosti SR a NR SR. Parlament mal Súdnej rade navrhnúť siedmich kandidátov na členov disciplinárnych senátov, a to štyroch sudcov a tri iné osoby.

Viac o téme: členovia disciplinárnych senátov, NR SR, Súdna rada SR, voľba

Súvisiace články