Domáca

ŠÚSR: Slovenská ekonomika v 2. štvrťroku rástla o 4,1 %

Bratislava   – Slovenská ekonomika v 2. štvrťroku medziročne vzrástla o 4,1 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa hrubý domáci produkt (HDP) zvýšil oproti 2. štvrťroku 2017 o 3,9 % a oproti 1. kvartálu tohto roka o 1 %.
V bežných cenách sa v apríli až júni tohto roka vytvoril HDP v objeme 22,609 miliardy eur, čo podľa štatistikov predstavuje medziročný nárast o 6,7 %.
Celková zamestnanosť na Slovensku v tomto období dosiahla 2,416 milióna osôb. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2017 vzrástla o 2,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa zvýšila medziročne o 2,1 % a medzikvartálne o 0,5 %.
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov. Spresnené výsledky ŠÚ SR zverejní 7. septembra.