Spoločnosť Zahraničné

Svetový týždeň glaukómu akcentuje dôležitosť pravidelných očných prehliadok

Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

AMSTERDAM – Zvýšiť povedomie o zdraví očí a vyzdvihnúť význam pravidelných očných prehliadok je hlavným poslaním Svetového týždňa glaukómu. V roku 2020 je stanovený na 8.-14. marca.  

 

Pilotný projekt Svetového dňa glaukómu sa prvýkrát konal 6. marca 2008 a Svetová glaukómová asociácia (WGA) ho považovala za úspech, keďže sa vo vyše 60 krajinách vrátane Slovenska konalo vyše 1000 podujatí preventívneho charakteru. Po tom sa tento deň rozšíril na Svetový týždeň glaukómu. S ním súvisiace podujatia predstavujú spoločnú aktivitu WGA a Svetovej pacientskej glaukómovej asociácie (WGPA). Glaukóm je odborný názov pre zelený zákal.

Podľa webovej stránky Svetového týždňa glaukómu do roku 2040 môže byť zeleným zákalom na celom svete postihnutých až 111,8 milióna ľudí.

Z iniciatívy očných lekárov, pacientov, miestnych verejných činiteľov a za podpory médií sa v súvislosti so Svetovým týždňom glaukómu v mnohých krajinách organizujú akcie zamerané práve na zvýšenie povedomia ľudí o glaukóme. Neliečený zelený zákal totiž môže zapríčiniť oslepnutie.

Svetový týždeň glaukómu vyhlasuje Svetová glaukómová asociácia a Svetová pacientská glaukómová organizácia s tým, aby si ľudia viac uvedomili závažnosť tohto progresívneho ochorenia, postihujúceho všetky vekové kategórie. Zelený zákal začína väčšinou bez varovných príznakov a môže sa vyvinúť do pokročilých štádií, keď sa končí nezvratnou stratou zraku. Preto oční lekári kladú dôraz na preventívne prehliadky a počas Svetového týždňa glaukómu ponúkajú ľuďom možnosť, aby si dali skontrolovať oči.

Pri zelenom zákale ide o ochorenia, ktoré charakterizujú zvýšený vnútroočný tlak a následné zmeny vnútorných častí oka i poškodenia zrakového nervu, čo vedie k poruche videnia. Pri diagnostike sa berie do úvahy viacero faktorov ako vyšší vek, krátkozrakosť, ďalekozrakosť či vysoký krvný tlak. Liečba môže byť konzervatívna, chirurgická alebo laserová a závisí od štádia, v akom odborníci ochorenie zachytia.

Slovenská glaukómová spoločnosť organizovala v očných ambulanciách meranie vnútroočného tlaku.

Prvýkrát sa Slovenský deň glaukómu konal v roku 2007.

Symbolom Svetového týždňa glaukómu je zelená stužka.