Regióny Poprad Svidník

Svit vybuduje spoločný chodník pre chodcov a cyklistov. Investíciu odhadujú na 300-tisíc eur

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

POPRAD – Vo Svite pribudne spoločný chodník pre chodcov a cyklistov. S jeho výstavbou pozdĺž cesty I/18 sa začne v septembri. Celková výška investície je 290 103 eur vrátane mobiliára, osvetlenie bude stáť približne 165-tisíc eur. Po dobudovaní bude chodník súčasťou siete cyklistickej infraštruktúry mesta Svit. „Súčasťou prác bude dopravné značenie, vyznačenie priechodov pre cyklistov a chodcov v miestach vstupu do priemyselných areálov. Pribudnú stojany na bicykle a nové osvetlenie,“ informovala Daniela Virostko z oddelenia komunikácie a styku s verejnosťou na Mestskom úrade vo Svite.

 

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Projekt je podľa Daniely Virostko rozdelený do troch úsekov v dĺžke 79, 65 a 1 722 metrov. „Prvý bude vybudovaný v trase existujúceho chodníka, medzi vyústením Hviezdoslavovej a Sládkovičovej ulice na cestu I/18. Druhý v dĺžke 65 metrov sa nachádza tiež v trase súčasného chodníka, medzi vyústením Sládkovičovej a Ulice SNP na cestu I/18. A tretí, najdlhší úsek, je situovaný medzi vyústením Ulice SNP na cestu I/18 a odbočkou, ktorá ústi do miestnej komunikácie smerujúcej do Lopušnej doliny,“ vysvetlila.

Už pri plánovaní projektu sa vychádzalo z predpokladu, že chodník budú využívať cyklisti aj chodci súčasne. Vznikne tak obojsmerný chodník široký tri metre, ktorý bude viesť popri hlavnom prieťahu mestom, pričom situovaný bude medzi cestou a oplotením priemyselných areálov. Prioritou mesta bolo oddeliť cyklistickú dopravu a chodcov od motoristickej dopravy. „Vzhľadom na priestorové možnosti nie je možné v tomto úseku aj fyzicky oddeliť koridor pre chodcov a cyklistov samostatne. Preto je v celom úseku chodník navrhnutý ako spoločný. Nebude zasahovať priamo do cesty a na dvoch miestach bude križovať vjazdy do priemyselných areálov Chemosvit a Tatrapeko,“ doplnila Virostko.

Podľa jej slov sa po realizácii projektu a úprave cesty I/18 v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate – časť podjazd Svit“ vytvorí ucelený úsek spoločného chodníka pre cyklistov a peších v celkovej dĺžke približne 1 920 metrov.V prípade, že by práce pre nepriazeň počasia, vzhľadom na blížiacu sa jeseň a zimu, nemohli pokračovať, realizovať sa budú po častiach. „Zároveň prosíme občanov a užívateľov chodníka o pochopenie, trpezlivosť a ústretovosť v súvislosti s dopravnými obmedzeniami v jednotlivých úsekoch a časoch,“ uviedla Virostko.