Politika Spoločnosť Domáce

Systém odmeňovania obvinených a odsúdených sa zmení

Ilustračné foto. Zdroj: archív

BRATISLAVA – Systém odmeňovania obvinených či odsúdených sa zmení. Po novom budú rozdelení do viacerých platových tried či stupňov práce. Vláda na svojom rokovaní v stredu súhlasila so zmenou odmeňovania obvinených a odsúdených.

 

Náklady ministerstvo spravodlivosti odhaduje na 1.248.280 eur ročne. Zmena bude mať zároveň pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže v dôsledku zvýšenia pracovných taríf dôjde k zvýšeným príjmom v oblasti úhrad trov výkonu trestu odňatia slobody u odsúdeného. Väzni zaplatia viac aj za odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ale aj dane z pridanej hodnoty v súvislosti so zvýšenými príjmami v prípade obvinených a odsúdených osôb, ktorým je poukazované výživné z ich pracovných odmien.

Zvýšenie výdavkov na pracovné odmeny obvinených a odsúdených zaradených do práce vo vedľajšom hospodárstve sa prenesie do cien výrobkov, prác a služieb stredísk vedľajšieho hospodárstva. V súvislosti s uvedeným sa zvýšia príjmy rozpočtu vedľajšieho hospodárstva, ktoré sú príjmami štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR. Z uvedeného vyplýva, že nadväzne na výšku zvýšených výdavkov na odmeňovanie obvinených a odsúdených dôjde k nárastu príjmov štátneho rozpočtu.

Napríklad obvinení a odsúdení zaradení do práce v pracovnom stupni 3 v pracovnej triede 4 pri počte započítanej praxe nad desať rokov dosiahnu výšku pracovnej tarify 461 eur mesačne. V pracovnom stupni 1 v pracovnej skupine 1 pri počte započítanej praxe do piatich rokov je výška pracovnej tarify po novom vyčíslená na 221 eur.