fontána Lev s erbom pred Starou tržnicou na Námestí SNP a fontána Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom námestí