hmotná núdza

V hmotnej núdzi bolo v apríli 5,23 % ľudí v SR

BRATISLAVA 24. mája (SITA) – Dávky v hmotnej núdzi na konci apríla tohto roka na Slovensku dostávalo 137,4 tis. osôb. Oproti koncu marca išlo o pokles o 1,5 tis. ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 36,3 tisíc. Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny minulý mesiac celkovo odkázaných 283,4 tis. osôb, čo je 5,23 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. V porovnaní s marcom tohto roka tak podiel ľudí v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov minulý mesiac klesol o 0,05 percentuálneho bodu, medziročne sa znížil o 1,1 percentuálneho bodu. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol na konci apríla už tradične v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava. V okrese Revúca išlo o 8,1 tis. ľudí, čo tvorí 20,1 % z počtu obyvateľov tohto okresu. Okres Rimavská Sobota vykázal ku koncu minulého mesiaca 16,5 tis. ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 19,5 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Rožňava bolo 16,8 % ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 10,6 tis. sociálne odkázaným osobám.

Najmenej sociálne odkázaných ľudí je v bratislavských okresoch. Na konci minulého mesiaca bolo v piatich bratislavských okresoch na dávky v hmotnej núdzi odkázaných od 0,32 % po 0,71 % ich obyvateľov. Medzi tieto okresy sa včlenil len okres Senec, kde bolo na konci apríla v hmotnej núdzi 0,49 % obyvateľov.