Richard Raši

Rada starostov je za referendum o redukcii mestských častí v Košiciach

KOŠICE 11. júna (SITA) – Informáciu o návrhu alternatív na redukciu počtu 22 košických mestských častí (MČ) vzala na vedomie Rada starostov Košíc a podporila iniciatívu o vypísaní celomestského referenda na túto tému na svojom poslednom júnovom rokovaní. Ako na otázku agentúry SITA uviedla hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová, na mestskom zastupiteľstve 22. júna bude k tejto problematike uvedená zatiaľ len ústna informácia.

Podľa mestského poslanca Jaroslava Polačeka už samotná diskusia obyvateľov v rámci referenda napomôže obyvateľom pochopiť, ako „skostnatene“ funguje samospráva v meste. „Ide o systém politických strán, ktoré parazitujú na neefektívnom a zbytočnom členení mesta, v ktorom je sústredená celá moc s peniazmi. Mestské časti nemajú žiadne významné kompetencie a požiadavky obyvateľov len posielajú na mesto Košice,“ konštatuje Polaček. Ako uviedol Polaček, košický primátor Richard Raši až na základe jeho a interpelácií mestského poslanca Marcela Gibódu zverejnil navrhované alternatívy nového členenia mestských častí mesta Košice a ich finančných analýz.

Mesto Gibódovi v písomnej odpovedi uvádza až šesť alternatív. Súčasný stav vynakladaných výdavkov na prevádzku mestských častí je 7,5 milióna eur. Počet poslancov v mestských častiach je 305. Ročné náklady na odmeny poslancov sú 780 000 eur. Ročné náklady na platy starostov sú 850 000 eur. Ročné náklady na platy kontrolórov MČ sú 300 000 eur. Celkové ročné náklady na volených funkcionárov MČ sú 1,9 milióna eur. Ročné náklady na prevádzku úradov dosahujú 5,6 milióna eur. Mesto tvrdí, že ako ekonomicky najefektívnejšia sa javí alternatíva E, podľa ktorej by mesto nemalo mestské časti, len magistrát a jedno pracovisko so stavebnými úradmi a matrikami, čím by sa ušetrilo 6,3 milióna eur. Ako v poradí druhá ekonomicky najvýhodnejšia je alternatíva F, ktorá počíta zrušiť mestské časti, ale zachovať 22 úradovní, pričom úspora predstavuje 4,3 milióna eur. Výhodou je, že kompetencie by zostali na meste Košice, rozhodovacie právomoci a rozdeľovanie finančných prostriedkov by sa realizovali z jedného miesta podľa priorít a potrieb mesta ako celku. Ostatné alternatívy uvažujú s vytvorením štyroch a viac mestských častí.

„Téma jedného silného mesta Košice v samospráve nie je nová. Priniesla by v mnohých oblastiach zjednodušenie života bežných Košičanov. Obyvateľom je totiž jedno, kto sa im o ich cesty a chodníky stará. Jediné, čo ich zaujíma, je, aby boli v poriadku a tak je to vo všetkom,“ myslí si Polaček.

Podľa Gibódu mesto Košice je primalé na to, aby boli pre jeho obyvateľov samostatne fungujúce mestské časti výhodné. „Už ďaleko väčšie mestá prišli na to, že je to ekonomicky nerentabilné. Sme za zachovanie prirodzených mestských častí, no za spojenie a zefektívnenie fungovania samosprávnych procesov,“ predstavuje víziu Občianskych a Nezávislých poslancov Marcel Gibóda. Hovorí, že mestské časti a ich obyvatelia pri správnom nastavení neprídu o svoj vplyv na dianie v ich mestskej časti, ba ani o financie na jej rozvoj. „Zákon o obecnej samospráve pozná inštitúty, ktoré v iných veľkých mestách na Slovensku fungujú,“ povedal Gibóda.

Začala sa petícia za odstúpenie košického primátora Rašiho

KOŠICE 25. mája (SITA) – Ladislav Lörinc, člen petičného výboru, na dnešnej tlačovej besede novinárov informoval, že dnes začínajú zbierať podpisy pod petíciu, aby primátor Raši odstúpil. Nejde nám o právnickú rovinu, ale chceme vytvoriť verejný tlak na Rašiho, aby sám zvážil svoje zotrvanie vo funkcii primátora. Podľa petície Richard Raši nesie ako štatutár mesta a zástupca investora priamu zodpovednosť za niekoľkomesačné meškanie rekonštrukcie električkových tratí v Košiciach. Podpisy budú zbierať v hoteli Centrum, ale aj v uliciach mesta prostredníctvom aktivistov. Záujemcovia nájdu text petície aj na internetovej stránke www.peticie.com.

Predseda Pravého poslaneckého klubu v košickom mestskom zastupiteľstve Miroslav Špak uviedol, že primátor Košíc Richard Raši zavádza verejnosť o ukončení rekonštrukcií električkových tratí. Argumentoval, že primátor verejne uviedol, že zhotoviteľ už požiadal ministerstvo o predĺženie termínu ukončenia stavby do konca septembra, no ministerstvo dopravy povedalo, že o predĺženie musí požiadať mesto Košice ako prijímateľ finančnej pomoci. „Nie sme proti rekonštrukcii, ale musíme kriticky poukázať, že je zle riadená. Primátor by mal vzhľadom na dôsledky vyvodiť osobnú zodpovednosť a odstúpiť,“ povedal Špak.

Mestský poslanec Daniel Rusnák dodal, že chcú na najbližšom mestskom zastupiteľstve predložiť návrh, aby mesto kompenzovalo ujmy, ktoré sa dotýkajú obyvateľov aj podnikateľov. V návrhu chcú, aby bola bezplatná mestská hromadná doprava počas rekonštrukcie električkových tratí a uzlov, aby bolo v meste bezplatné parkovanie a aby po preukázaní negatívnych dopadov mesto kompenzovalo straty podnikateľov. Žiadosti podnikateľov o kompenzáciu by posudzovala komisia. Budú navrhovať, aby mesto žiadalo penále od zhotoviteľa za nedodržanie pôvodného termínu – júl tohto roka, a aby sa z týchto prostriedkov hradili náklady na kompenzačné opatrenia a pokiaľ ide o podnikateľov, kompenzácia by mohla byť napríklad vo forme zníženia poplatku za odpad či dane z nehnuteľností.