Domáca Spoločnosť Regióny Domáce Ekonomika

Takmer každá tretia obec na Slovensku potrebuje rekonštrukciu osvetlenia. Nemá na ňu však financie

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Takmer každá tretia obec na Slovensku potrebuje rekonštrukciu verejného osvetlenia, na ktorú však nemá financie. Uviedol to ZMOS v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslal hovorca organizácie Michal Kaliňák. ZMOS vykonával prieskum stavu verejného osvetlenia na prelome rokov. Celkovo v ňom odpovedalo 518 starostov a primátorov z obcí všetkých veľkostných kategórií.

 

Spokojnosť s technickým stavom osvetlenia uviedlo 46,5 starostov. Štyri percentá respondentov uviedlo, že osvetlenie v ich obci potrebuje rekonštrukciu, ktorú však už vykonávajú. Vyše osem percent starostov rekonštrukciu plánuje, ďalších 30,3 respondentov uviedlo, že osvetlenie v ich obci potrebuje rekonštrukciu, no obec na ňu nemá dostatok financií. Ďalších 8,4 percenta respondentov v otázke uviedlo iný technický stav osvetlenia, 2,3 percenta starostov sa nevedelo k otázke vyjadriť.

Za dostatočne osvetlenú považuje svoju obec 79,6 percenta starostov a primátorov. Nedostatočné osvetlenie obce uviedlo 14,8 percenta, 5,6 percenta starostov sa nevedelo vyjadriť.

Spokojnosť s technickým stavom osvetlenia uviedlo 46,5 starostov. Štyri percentá respondentov uviedlo, že osvetlenie v ich obci potrebuje rekonštrukciu, ktorú však už vykonávajú. Vyše osem percent starostov rekonštrukciu plánuje, ďalších 30,3 respondentov uviedlo, že osvetlenie v ich obci potrebuje rekonštrukciu, no obec na ňu nemá dostatok financií. Ďalších 8,4 percenta respondentov v otázke uviedlo iný technický stav osvetlenia, 2,3 percenta starostov sa nevedelo k otázke vyjadriť.

Z hľadiska finančnej náročnosti považuje 25,2 percenta starostov prevádzkovanie osvetlenia za veľmi náročné. 59,6 percenta respondentov považuje osvetlenie za finančne mierne náročné, 10,7 percenta za finančne nenáročné a 4,5 percenta nedokázalo náročnosť posúdiť.

99,6 percenta všetkých starostov považuje prevádzkovanie verejného osvetlenia za samozrejmosť. Respondenti uviedli, že celkovo je 97,5 percenta verejných priestorov v ich obciach osvetlených. ZMOS je záujmovým združením právnických osôb, ktoré v súčasnosti združuje vyše 96 percent všetkých obcí na Slovensku. Organizácia so sídlom v Bratislave bola založená v roku 1990.