Regióny Banská Bystrica Brezno

Technické služby v Brezne budujú v meste 40 nových urnových miest

Ilustračné foto. ZDROJ: Košice-Staré mesto
BREZNO – Technické služby Brezno v týchto dňoch pokračujú v budovaní 40 nových urnových miest na starom cintoríne. Mesto ich tak bude mať dohromady 634. Práce by mali ukončiť do dvoch mesiacov. 
Mnohé samosprávy pristupujú k budovaniu urnových miest z dôvodu nedostatku klasických hrobových, navyše tak reagujú aj na požiadavky občanov a rastúci počet kremácií. Podľa riaditeľa TS Lukáša Jeremiáša aj u nich je o tento typ pietneho miesta záujem. “V rámci budovania nových urnových miest na starom cintoríne robíme úpravu terénu, osadíme gabiónový múrik na spevnenie svahu, urnové schránky a následne upravíme ich okolie zámkovou dlažbou. Na cintorínoch budeme tiež pokračovať v bežných prácach, ako je kosenie a úprava zelene, aby boli dôstojným miestom posledného odpočinku,” konštatoval Jeremiáš.
TS Brezno spravujú tri cintoríny, dva mestské na Školskej a Cintorínskej ulici a jeden v miestnej časti Bujakovo – Padličkovo. Celkovo v nich evidujú 3529 hrobov, od jedno- až po štvorhroby. Na užívanie hrobových, ako aj urnových miest musí žiadateľ uzatvoriť nájomnú zmluvu a uhradiť poplatok. “Pokiaľ je to nami vybudované urnové miesto, jednorazová cena za jeho vybudovanie je 180 eur a nájomné na päť rokov 14 eur,” dodal Jeremiáš.