Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Top

Tieto domy bude POVINNÉ zrenovovať alebo ZBÚRAŤ! Vieme dokedy a prečo: Pôjde aj o váš domov?

Zdroj: freepik.com/pvproductions
Ilustračná foto. Zdroj: freepik.com/pvproductions

BRATISLAVA – V najbližších rokoch nás čaká masívna renovácia budov. V rámci Zelenej dohody EÚ budeme musieť znížiť spotrebu energie našich domov či bytoviek. Očakáva sa, že do roku 2030 prejde rekonštrukciou alebo demoláciou v Únii až 35 miliónov budov. Vyrovnať sa pritom musíme s azbestom, prítomným najmä na strechách, ktorý je smrteľne nebezpečný.

 

Podľa Európskej komisie sú budovy zodpovedné až za 40 % spotreby energie a 36 % emisií skleníkových plynov. Europoslanci preto schválili pravidlá pre výrazne zníženie energetickej náročnosti budov. Ako novostavieb, tak aj už postavených budov. Tie, ktoré nesplnia požiadavky stanovených energetických tried, bude nutné zrenovovať, a to s finančnou podporou Únie. Pôjde najmä o staršie domy, ktoré vyžadujú zatepliť či modernizovať kúrenie. Míľnikom pre už stojace budovy je rok 2030.

Tichý zabijak

Popri klimatických cieľoch sa bude plniť ďalší strategický zámer EÚ – odstrániť z našich životov a budov azbest. Kedysi bol tento nehorľavý materiál vnímaný ako priam zázračný. Neskôr sa však ukázalo, že ide o karcinogén. Vdychovanie jeho vlákien spôsobuje azbestózu a rakovinu pľúc.

Hoci je používanie azbestu v EÚ od roku 2005 zakázané, v starších budovách je stále prítomný, pričom prvé príznaky chorôb, ktoré spôsobuje, sa prejavujú po 20 až 40 rokoch. „EÚ má šancu raz a navždy bezpečne odstrániť tento nebezpečný karcinogén z prostredia európskych budov. Ak EÚ nevyužije príležitosť synergie, ktorú ponúka Zelená dohoda, vlna renovácie a Plán obnovy, na vyriešenie tohto problému, smrtiace dedičstvo azbestu sa prenesie na ďalšiu generáciu pracovníkov, obyvateľov a užívateľov budov,“ povedal Tony Musu, hlavný výskumník ETUI, ktorý sa problematike azbestu venuje viac ako 20 rokov.

Slovensko nie je výnimka. Problém sa týka najmä budov zo 60. a 70. rokov, keď sa aj v bývalom Československu masívne využívali eternitové krytiny.

Zdravie v ohrození

Má to však jedno veľké úskalie. Odstránenie azbestu síce má ochrániť ľudí, ale na druhej strane ohrozí stavbárov. „Keď sa azbestové vlákna uvoľnia a pracovníci ich vdýchnu, napríklad počas renovácií, ich zdravie môže byť ohrozené. Až 78 % prípadov rakoviny súvisiacej so zamestnaním je spojených s azbestom. Len v roku 2019 zomrelo v EÚ viac ako 70 000 ľudí v dôsledku vystavenia azbestu v minulosti pri práci,“ upozorňuje Európska komisia.

Preto v Bruseli chystajú zmenu legislatívy, ktorá má pracovníkov ochrániť.  Komisia navrhla v novej smernici o ochrane pracovníkov, aby sa znížil povolený limit častíc na kubický centimeter, ktorému môžu byť pracovníci vystavení,“ priblížila pre RTVS Irena Jenčová z EurActivu. Komisia navrhuje znížiť limit až desaťnásobne. V opačnom prípade by si vlna rekonštrukcií mohla vyžiadať vysoký počet životov.