Domáce Top

Tradičná rodina je najprirodzenejším prostredím pre deti, tvrdí Smolíková

BRATISLAVA – Slovenská národná strana (SNS) si v nedeľu 15. mája pripomenie Svetový deň rodiny, ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN 28. septembra 1993. Pri jeho príležitosti podpredsedníčka strany Eva Smolíková upozornila, že tradičná rodina je stále najprirodzenejším prostredím pre deti.

Ako sa ďalej píše v stanovisku Smolíkovej, ktoré poskytla tlačová tajomníčka SNS Zuzana Kohútková, “oslavou tohto dňa spoločne poukazujeme na celospoločenskú hodnotu rodiny, dôležitosť manželstva, vzájomnú lásku a úctu v ňom, na najdôležitejšiu úlohu rodičov pri výchove detí a v neposlanom rade zdôrazňujeme prínos našich rodín pri budovaní rozvoja celej spoločnosti”.

“V dnešnej dobe, keď má mnoho ľudí pocit, že význam tradičných hodnôt sa stráca, musíme o to silnejšie podporovať a pôsobiť na rozvoj rodinného života, rodinnú politiku, či už vo vzťahu k samotnej spoločnosti, ale napríklad aj voči zamestnávateľom. No najmä treba poskytnúť mladým ľuďom pomoc pri štarte do života,” vysvetlila Smolíková. Odkazom Dňa rodiny nemá byť podľa nej “hašterenie o právach tých či oných, polemizovanie o ,,zastaranosti“ klasickej formy spolužitia muža a ženy, ale má ním byť vyjadrenie úcty k rodine ako takej, našim rodičom, lebo nech máme názor akýkoľvek, každý má matku a otca”.

“Hoci aj tradičná rodina často prechádza krízami a problémami, stále je najprirodzenejším prostredím na výchovu detí. Práve kvôli týmto krízam potrebuje rodina v dnešnej dobe ochranu a podporu. Našou úlohou dnes je dbať na to, aby každé dieťa malo rodičov nie vydesených z budúcnosti, kričiacich a často sa uchyľujúcich k rôznym ľudským slabostiam, ale aby každé dieťa malo takú matku a takého otca, ako si zaslúži, teda najlepšieho na svete,” dodala podpredsedníčka SNS.