Regióny Košice Trebišov

Trebišov dostal grand v hodnote 2300 eur na skrášlenie mesta

TREBIŠOV – Dnes slávnostne otvorili zrevitalizovaný vnútroblok sídliska za Materskou školou Pri Polícii v Trebišove. V rámci projektu Technické služby mesta oplotili jestvujúce detské ihrisko a obnovou prešla aj priľahlá zelená plocha. 

Súčasťou projektových činností bola výsadba okrasných stromčekov – sakúr, vyčistenie pieskovísk a doplnenie novým pieskom. „Z ďalších pôvodných, avšak nefunkčných pieskovísk hospodárske stredisko technických služieb vytvorilo suchý trvalkový záhon. Revitalizácia verejnej plochy určenej na oddych zahŕňala aj osadenie štyroch nových lavičiek a umiestnenie odpadkových košov. Vďaka týmto aktivitám mesto zatraktívnilo a zároveň zlepšilo bezpečnosť verejného priestoru vo vnútrobloku,“ uviedla hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.
Na obnovu a skrášlenie časti sídliska samospráva získala grant 2300 eur z Rady fondu Prvej stavebnej sporiteľne pre rozvoj bytového hospodárstva. Materiálová a finančná spoluúčasť bola zabezpečená aj zo zdrojov mesta.