Domáce Politika

Tretí sektor chce podľa Vážneho manipulovať verejnú mienku a zvrátiť zmeny vo verejnom obstarávaní

Ľubomír Vážny - Zdroj: TASR - Pavol Zachar

BRATISLAVA – Tretí sektor chce podľa poslanca NR SR Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) nezmyselnou petíciou manipulovať verejnú mienku a v parlamente zvrátiť ním navrhnuté zmeny v novele zákona o verejnom obstarávaní.

Novela zákona na základe návrhu poslanca zavádza osobitný režim verejného obstarávania pri vybraných zákazkách vyhlásených štátnymi a verejnoprávnymi inštitúciami, patriacich do tzv. kritickej infraštruktúry, pri ktorých zverejnenie niektorých informácií znamená bezpečnostné riziko. “Argumenty, ktoré tretí sektor v petícii uvádza, sú vymyslené a nereálne. Ohrozenie transparentnosti a verejnej (ne)dostupnosti informácií, ktoré podľa nich údajne povedú ku korupcii, sú bežne používaným nástrojom tretieho sektora na manipuláciu, vystrašenie verejnej mienky a dokazovanie svojej dôležitosti, avšak bez toho, aby svoje tvrdenia podložili reálnymi argumentmi,” uviedol Vážny. “Pracovníci Nadácie Zastavme korupciu a Slovensko.Digital podľa neho populisticky kritizujú veci, ktorých reálny dosah nevedia posúdiť, nemajú s riadením inštitúcií žiadne skúseností a nenesú žiadnu zodpovednosť,” myslí si poslanec.

Mimovládne organizácie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu cez petíciu žiadajú poslancov pri opätovnom hlasovaní o vrátenej novele verejného obstarávania vypustiť sporné pozmeňujúce návrhy poslancov Vážneho a Petra Marčeka (nezaradený). Považujú ich za škodlivé pre transparentnosť a kontrolu verejného obstarávania. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vrátila novelu parlamentu na ďalšie rokovanie po výhradách Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a oboch organizácií k pozmeňujúcim návrhom. S výhradami ÚVO sa stotožnila aj Európska komisia.

Pozmeňujúce návrhy sú podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej najviac škodlivé v tom, že rozširujú okruh nákupov, ktoré môžu byť v tzv. utajovanom, obrannom režime. “To znamená, že ich kontrola by bola ťažšia. A tiež vnímame ako zlé, že sa skracujú lehoty na rozhodnutie ÚVO na tridsať dní. Ak úrad do tridsiatich dní nedokáže skontrolovať nejakú zákazku, tak je tender akože v poriadku,” upozornila Petková. ÚVO napríklad kontroluje už viac ako 130 dní nákup štvorkolesových obrnených vozidiel na ministerstve obrany za vyše tristo miliónov eur. “To, že kontrola trvá tak dlho, je z objektívnych dôvodov, pretože musí skontrolovať množstvo dokumentov, technickú špecifikáciu. Skrátenie tejto lehoty by znamenalo, že úrad by nemohol niektoré nákupy kontrolovať,” uviedla Petková.

Ak by novela opäť prešla aj s pozmeňujúcimi návrhmi, podľa mimovládnych organizácií by veľké IT tendre aj akékoľvek ďalšie nákupy, o ktorých rozhodne vláda, by sa obstarávali podobne, ako keď štát nakupuje tanky alebo samopaly. Informácie o tendroch a časti zmlúv by neboli verejné a verejnosť by ich nemala ako kontrolovať. “Ide o úplnú hlúposť, ktorá iba potvrdzuje, že autori petície si nedali ani len základnú námahu, aby si návrh prečítali. Keby sa s novelou zákona seriózne oboznámili, nemohli by takúto hlúposť tvrdiť a už vôbec nie zverejniť,” tvrdí Vážny. Všetky informácie, ktoré je podľa poslanca možné sprístupniť verejnosti, sprístupnené budú aj pri platnosti novely. “Tie informácie, ktoré zverejnené nemôžu byť a ich zverejnenie môže ohroziť bezpečnosť systémov, resp. prvkov kritickej infraštruktúry (ich zverejnením by obstarávateľ porušil zákon o kritickej infraštruktúre), nebudú zverejnené,” podotkol Vážny.

Dodávatelia by podľa petície museli spĺňať špecifické bezpečnostné opatrenia, ktoré však dnes pri rovnakých zmluvách spĺňať nemusia. To by znamenalo zúženie súťaží len na úzky okruh firiem. “Presne o to ide. Aby uchádzačmi v takýchto vybraných projektoch mohli byť len firmy, ktoré garantujú zachovanie bezpečnosti systémov. Ostro sa ohradzujem proti tomu, aby boli mnou navrhnuté zmeny akokoľvek spájané s korupciou,” poznamenal Vážny. Tvrdenie tretieho sektora, že priebeh takýchto súťaží by bol takmer nekontrolovateľný a zostal by na ľubovôli verejného obstarávateľa, podľa poslanca nie je pravda. “Všetky skutočnosti okrem tzv. citlivých informácií, ktoré sa budú môcť z hľadiska bezpečnosti systému kritickej infraštruktúry sprístupniť, sprístupnené budú. Tretí sektor sa pravdepodobne domnieva, že pôjde o uzavretú súťaž, čo nie je pravda a nemá pre to žiadne argumenty,” oponoval Vážny.

Poslanec sa stotožnil aj s časťou novely, ktorú upravil návrh Marčeka. “Z procesného hľadiska zaviazala ÚVO k rýchlejšiemu konaniu, aby sa verejná súťaž zbytočne nepredlžovala a aby mali všetci účastníci konania rovnaké práva a povinnosti. Predlžovanie výberových konaní vedie napríklad k zastaraniu projektov už počas ich prípravy a tiež spomaľuje aj čerpanie eurofondov,” dodal Vážny.