Spoločnosť Domáce

Tyranov zvierat je potrebné razantne odsúdiť. Zvierací ombudsman poukazuje na medzery v systéme

Zdroj: TASR / LukṚ Grinaj

BRATISLAVA – V prípade utýraného psa v obci Vaďovce (Trenčiansky kraj) bol 19. novembra 2019 obvinenému, tridsaťročnému mužovi, udelený dvojročný trest bezpodmienečného odňatia slobody. Na základe predložených dôkazov mal muž psíka dotýrať mimoriadne krutým spôsobom, priamo pod bezpečnostným kamerovým systémom miestneho obchodu. Podľa obžaloby mal muž oboma rukami psa zdrapiť a celou silou hodiť o asfaltovú cestu. Na krk bezvládneho tela zvieraťa následne navliekol slučku a odtiahol ho preč. Utýraný psík na následky týrania zomrel. Napriek bezpodmienečného dvojročného trestu, ide skôr o výnimku, ako pravidlo. Veľká väčšina prípadov týrania zvierat ostáva bez udelenia trestu pre vinníka, zvyčajne pre nedostatočné dôkazy.

 

Nakoľko v tomto prípade išlo podľa slov sudcu o mimoriadne násilné správanie, ktoré bolo zachytené na kamerových záznamoch, bolo poskytnuté dostatočné množstvo dôkazov na spravodlivé odsúdenie muža. Obžalovaný sa však podľa všetkého v minulosti opakovane dopustil násilia aj na ľuďoch. V roku 2018 bol podmienečne prepustený z výkonu trestu, ktorý mu bol uložený za zločin ublíženia na zdraví, o čom informoval Krajský súd v Trenčíne. Keďže podľa zákona už zviera nie je vec, mužovi hrozilo odňatie slobody až na 5 rokov. Dohodol sa však s prokurátorom.

Aj vďaka iniciatíve a systémovej snahe Zvieracieho ombudsmana nadobudla 1. septembra 2018 na Slovensku účinnosť novela zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej sa zviera nepovažuje za vec, ale za živú cítiacu bytosť. Zviera má tak v občianskoprávnych vzťahoch osobitné postavenie ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami.„Napriek tomu, že so samotným rozsudkom môžeme byť spokojní, musíme na takéto brutálne činy ďalej poukazovať. Ešte stále žijeme v spoločnosti, ktorá do veľkej miery týranie zvierat toleruje a mnoho tyranov pre nedostatok dôkazov ostáva nepotrestaných. Ani skutočnosť predošlého záznamu násilného správania v tomto prípade nedokázala predísť utýraniu zvieraťa,“ konštatuje Zuzana Stanová, zvieracia ombudsmanka.

Slovensko má dobré zákony, horšie je to s praxou

Napriek zákonu, ktorý na Slovensku zvieratá pred násilím chráni oveľa prísnejšie, ako v iných, možno vyspelejších krajinách Európskej únie, je samotná vymožiteľnosť práva v tejto oblasti na Slovensku viac ako nedostatočná. Naše trestné právo si tak ešte stále vyžaduje novelizácie, cez ktoré bude možné zákonné opatrenia vidieť aj v praxi. Naďalej tak platí, že sa musíme snažiť o systém, ktorý zásadne a dôsledne trestá násilie ako také. Pretože ten, kto je nebezpečný pre zvieratá, je potenciálne nebezpečný aj pre ľudí.

Zvierací ombudsman je nezávislá, nezisková organizácia založená z iniciatívy občanov a občianok angažovaných v oblasti ochrany práv zvierat. Svojou aktivitou zastrešuje a podporuje útulky po celom Slovensku. Snaží sa o systémové a legislatívne zmeny v prospech zastavenia násilia páchanom na zvieratách.