Politika Spoločnosť Domáce

Úrad na ochranu osobných údajov sa na základe podnetu od občana zaoberá internetovou anketou hnutia OĽaNO

Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) začal konanie vo veci internetovej ankety opozičného hnutia OĽaNO. Podnet podala fyzická osoba. Pre TASR to uviedla Tamara Valková z kancelárie úradu. Občan v podaní hovorí o porušení ochrany jeho osobných údajov.

 

“Konkrétne namieta skutočnosti, ktoré už boli vo veľkom medializované, ako údajné spracúvanie osobných údajov v rozpore s deklarovaným účelom alebo viacero možných nedostatkov pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu respondenta,” priblížila Valková.

Návrh na začatie konania obdržal úrad v utorok (11. 2.). Úrad má na rozhodnutie 90 dní od začatia konania, v odôvodnených prípadoch môže dobu predĺžiť, najviac o 180 dní. V rozhodnutí môže uložiť opatrenia na nápravu, prípadne udeliť pokutu. “Výšku pokuty úrad vždy posudzuje individuálne na základe zistených porušení. Pretože vyšetrovanie nie je skončené, nie je možné sa vyjadriť bližšie k prípadným sankciám,” uviedla.

Hnutie OĽaNO spustilo minulý týždeň internetové hlasovanie občanov o 11 otázkach, ktoré majú byť prioritami budúcej vlády.