Spoločnosť Koronavírus Domáce

Úrad poukazuje na náročnosť testovania pri spracúvaní osobných údajov

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR považuje plošné testovanie za logisticky náročné, a to najmä z pohľadu spracúvania osobných údajov, správneho ustanovenia právneho základu pre ich spracúvanie a zaistenia všetkých povinností s ohľadom na ich bezpečnosť. Zdôrazňuje, že pri takom množstve citlivých osobných údajov bezpečnosť musí byť zaručená. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚOOÚ Lucia Bezáková.

 

Úrad poukázal na to, že zdravotníci majú ako jediní z prezentovaných členov testovacích tímov dostatočný právny základ na spracúvanie aj zdravotných údajov testovaných osôb. Organizátor testovania, ktorý bude v postavení prevádzkovateľa, musí však plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, prípadne zákona o ochrane osobných údajov. Kto bude prevádzkovateľom, zatiaľ nie je zrejmé.

Úrad dáva do pozornosti predovšetkým oznamovaciu povinnosť pred zberom údajov. Prevádzkovateľ si ju môže podľa ÚOOÚ splniť napríklad zverejnením informácie na príslušných webových sídlach zainteresovaných inštitúcií alebo formou priameho odovzdania informácie vo forme písomnosti. Cieľom je, aby osoba disponovala informáciami pred tým, ako bude osobné údaje poskytovať prevádzkovateľovi, prípadne jeho povereným osobám. Následne je potrebné zaistiť absolútnu najvyššiu mieru bezpečnosti zozbieraným údajom, a to aj s ohľadom na ich citlivú povahu.

“Tiež je nevyhnutné, aby všetky osoby zainteresované do plošného testovania mali presné a konkrétne pokyny o tom, ako majú osobné údaje zbierať, ako s nimi nakladať, ich uchovávať a spracúvať po celú dobu tak, aby zaistili ich bezpečnosť a predišli ich strate alebo prípadnému zneužitiu a tomu, aby sa dostali do dispozície neoprávnenej osoby alebo osôb,” zdôrazňuje úrad v stanovisku.

Na spracúvanie požadovaných údajov musí byť ustanovený adekvátny právny základ, ktorý bude s ohľadom na citlivosť údajov “relevantný a právne nespochybniteľný”, prízvukuje ďalej úrad. Dotknuté osoby musia mať tiež informáciu, na koho sa v prípade uplatňovania si svojich práv môžu obrátiť.

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desať rokov. Počas piatka a víkendu (23. – 25. 10.) bude pilotné testovanie v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.