Politika Spoločnosť Domáce

Úrad vlády podporí rodovú rovnosť. Organizácie sa môžu uchádzať o poriadny balík

Rôzne projekty budú vyberané tak, aby spoločne prispeli k naplneniu týchto priorít. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Úrad vlády SR chce podporiť organizácie pracujúce v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti. Vo štvrtok (18.7) vyhlásil v rámci Nórskych grantov otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie. Na výzvu vyčlenil 1.440.000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné alebo súkromné, komerčné aj nekomerčné subjekty i mimovládne organizácie.

 

“Podporené budú najmä projekty realizované inštitúciami či odborníkmi s relevantnou históriou o ich doterajšej činnosti, projekty podporujúce inštitúcie dlhodobo aktívne v oblasti rodovej rovnosti, projekty, v rámci ktorých budú poskytnuté prednášky vo viacerých školách a okresoch a viacerých školách s vysokým zastúpením žiakov a študentov z rómskeho etnika,” informoval tlačový odbor Úradu vlády SR. “Tiež projekty zamerané na aktívne zapojenie rôznorodých zainteresovaných strán, projekty, ktoré sú udržateľné a inovatívne a zároveň boli konzultované so zodpovednými zainteresovanými stranami či projekty realizované v partnerstve so subjektmi z Nórskeho kráľovstva,” dodal.

Rôzne projekty budú vyberané tak, aby spoločne prispeli k naplneniu týchto priorít. Posudzovať ich bude výberová komisia, pozostávajúca najmenej zo štyroch osôb s príslušnými odbornými znalosťami.  Žiadosť o projekt má byť vypracovaná v anglickom jazyku a predložená elektronicky prostredníctvom aplikácie na webovej stránke eeagrants.sk