Spoločnosť Koronavírus Domáce

Ústavný súd evidoval k decembru 62 podaní k opatreniam pre pandémiu COVID-19

Ilustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Ústavný súd (ÚS) SR evidoval k decembru 62 podaní týkajúcich sa opatrení prijatých v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Z toho 28 ústavných sťažností súd uznesením odmietol a 21 podaní ešte nebolo prerokovaných. TASR o tom informoval predseda ÚS Ivan Fiačan.

 

Z podaní 11 bolo vybavených odložením, keďže z ich obsahu sa zistilo, že nejde o návrhy na začatie konania. “Jedno podanie bolo vybavené zastavením z dôvodu späťvzatia návrhu na začatie konania. Na jedno podanie Ústavný súd neprihliadal, keďže predmetné podanie bolo podané v elektronickej podobe bez autorizácie a sťažovateľ Ústavnému súdu podanie dodatočne nedoručil v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente,” uviedol Fiačan. Údaje sú k 10. decembru tohto roka.

K podaniam patrili aj sťažnosti týkajúce sa povinnej štátnej karantény, ktorú v apríli určil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pre ľudí prichádzajúcich zo zahraničia. V súvislosti s odmietnutím takýchto sťažností ÚS v minulosti uviedol, že napadnuté opatrenie je správny akt vydaný orgánom verejnej správy pri plnení jeho úloh preskúmateľný správnym súdom v rámci konania o správnej žalobe. Sťažovatelia pritom nevyčerpali všetky účinné právne prostriedky na ochranu ich základných práv a slobôd, ktoré im priznáva zákon, a obrátili sa priamo na ÚS. ÚS sa zaoberal aj vládnym vyhlásením núdzového stavu pre pandémiu od 1. októbra, dospel pritom k záveru, že bolo v súlade s Ústavou SR a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu.