Domáce Spoločnosť Kauzy

Ústavný súd pri väzbe pre obvinených sudcov zohľadňoval špecifiká prípadu, tvrdí Fiačan

Zdroj: TASR / Pavol Zachar

KOŠICE – Ústavný súd (ÚS) SR posudzoval žiadosť generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby 13 sudcov obvinených z korupčných trestných činov vo vzťahu ku každému sudcovi samostatne, zohľadnil všetky špecifiká prípadu a ku každému sudcovi pristupoval individuálne. Predseda ÚS Ivan Fiačan to uviedol v súvislosti s rozhodnutím ÚS, ktorý 12. marca súhlasil s väzbou len pre piatich obvinených sudcov, pri ôsmich takýto súhlas nedal. Fiačan tak reagoval na výzvu organizácie Transparency International Slovensko (TIS), aby “zdôvodnil” rozhodnutie o nevydaní súhlasu v ôsmich prípadoch.

 

Predseda ÚS pripomína, že dôvody, na základe ktorých súd rozhodol, sú uvedené v odôvodnení jednotlivých rozhodnutí, ktoré sú verejne prístupné na webstránke ÚS. Pri neudelení súhlasu sa v nich uvádza, že výsledky tajného hlasovania pléna ÚS nasvedčujú tomu, že nedostatky žiadosti generálneho prokurátora vo vzťahu k obvinenému sudcovi, resp. obvinenej sudkyni “spochybňujú rešpekt k ústavne formulovanej nezávislosti sudcov v miere odôvodňujúcej odopretie žiadaného súhlasu na väzbu”. Fiačan zdôraznil, že rozhodnutia súdov ÚS nevynímajúc sa nad rámec ich písomného odôvodnenia ďalej neodôvodňujú.

Poukázal tiež na niektoré procesné aspekty predmetnej veci. “Skutočnosť, že generálny prokurátor žiadal o súhlas na vzatie do väzby viacerých sudcov jednou žiadosťou, neznamená, že skutkový stav veci a dôvody žiadosti boli vo vzťahu ku všetkým sudcom rovnaké,” konštatoval. ÚS pritom nerozhodoval o samotnom vzatí obvinených sudcov do väzby, ale o udelení či neudelení súhlasu na ich vzatie do väzby príslušným Špecializovaným trestným sudom (ŠTS). Aj ten rozhodoval pri každej z obvinených osôb samostatne, čo sa prejavilo v jeho rozdielnych rozhodnutiach.

ÚS rozhodoval vo veci v kompletnom zložení, teda v počte 13 sudcov. Z konania a rozhodovania nebol vylúčený žiadny sudca ÚS, keďže plénum ÚS nezistilo subjektívne a ani objektívne dôvody ich vylúčenia. “K mediálne podporeným názorom verejnosti spochybňujúcim nezaujatosť niektorých sudcov Ústavného sudu v predmetných veciach chcem podotknúť, že účasť údajne zaujatých sudcov na rozhodovaní o žiadosti generálneho prokurátora nemohla nedovolene ‘napomôcť’ obvineným sudcom vyhnúť sa väzobnému stíhaniu. Pre udelenie súhlasu na vzatie do väzby je totiž podstatné, či zaň (teda kladne) hlasuje ústavou požadovaná nadpolovičná väčšina členov pléna Ústavného súdu, a to bez ohľadu na to, či hlasuje všetkých 13 sudcov Ústavného súdu, alebo v dôsledku vylúčenia niektorých z nich hlasuje menší počet sudcov,” uviedol Fiačan.

Zdôraznil ďalej, že prvoradým kritériom rozhodovania ÚS ako mocenskej zložky štátu nemôžu byť očakávania verejnosti, ktorým v kontexte aktuálnej spoločenskej situácie a diania vo vzťahu k justícii rozumie, ale “nestranné a nezávislé používanie verejnej moci, dôsledne rešpektujúce požiadavku objektivity, ako aj limity uplatňovania vlastných kompetencií plynúce z ústavy a zákona o Ústavnom sude”.

Policajti z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 13 sudcov vrátane bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej a ďalšie osoby 11. marca. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetruje sudcov z Threemy Mariana Kočnera.