Regióny

ÚVO rozhodol. Štátne lesy musia zaplatiť mastnú pokutu za porušenie zákona

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Lesy Slovenskej republiky dostali od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Informovala o tom hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.

 

Spresnila, že úrad v konaní na prvom aj druhom stupni preukázal, že LESY Slovenskej republiky porušili zákon o verejnom obstarávaní pri zadávaní šiestich zákaziek na poskytnutie služieb na predmet “Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov nad Topľou na jednotlivých lesných správach na roky 2019 až 2022” zadaných v roku 2018 v celkovej hodnote 3 158 974,63 eura vrátane DPH.

“Úspešnou uchádzačkou sa stala fyzická osoba, ktorá v čase podpisu rámcových zmlúv nebola zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, čím Lesy porušili zákon o verejnom obstarávaní. Úrad posudzoval právnu úpravu platnú v čase podpisu týchto zmlúv a skonštatoval, že vzhľadom na predpokladanú hodnotu plnenia daných zmlúv, verejný obstarávateľ sa mal náležite vysporiadať s povinnosťou jednotlivých uchádzačov byť zapísaný v registri partnerov,” vysvetlil predseda úradu Miroslav Hlivák.

Navyše úrad podľa neho poukázal aj na to, že aj účastník konania v súťažných podkladoch výslovne uviedol, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do Registri partnerov verejného sektora a nie sú v ňom zapísaní. Vzhľadom na zistené a preukázané porušenie zákona o verejnom obstarávaní, úrad podľa neho vyrubil Lesom Slovenskej republiky pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny, teda 157 948,73 eura. “Zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje správnemu orgánu pri tomto type sankcie prihliadnuť na priťažujúce či poľahčujúce okolnosti, keďže určuje fixnú sadzbu pokuty,” dodal Hlivák.