Regióny Bratislava Top

V Bratislave plánujú nový most cez Dunaj: Pozdávajú sa vám návrhy?

BRATISLAVA – Domáci aj turisti sa môžu tešiť na ďalší most ponad Dunaj. Bude sa nachádzať medzi Apollom a Starým mostom. Nejedná sa však o typický dopravný spojník, ktorých máme v meste už päť. Tento bude slúžiť iba chodcom.

 

Bratislavčania získajú prvý promenádny most s panoramatickým výhľadom. Ľudia by si tak prišli na svoje. Mohli by si urobiť  prechádzku ponad Dunaj, ktorá by viedla od plánovanej štvrte Lido s Námestím M. R. Štefánika až po Eurovea City. Myšlienka vybudovať v Bratislave prvý peší most nadväzuje na plánované rozšírenie centra mesta aj na pravý breh Dunaja, kde sa momentálne nachádza les. Prepojiť má nielen verejné priestory zastavaného územia, ale aj jeho oddychové zelené nábrežiacharakterizuje súťaž odborná porota.

Nové Lido je štvrť vznikajúca na petržalskom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. Bude vybudovaná z piatich verejných priestorov, ktoré vytvoria funkčný celok, vďaka ktorým bude štvrť žiť celý deň. Zmiznúť by kvôli nej mohol poriadny kus zelene, ktorý sa tam momentálne nachádza.

Nové Lido
Zdroj: JTRE

Plánovaná výstavba ponúkla príležitosť mladým nádejným architektom z vysokých škôl pre ktorých si firma JTRE  touto cestou pripravila súťaž. Mali totiž možnosť sami návrhy mostu zostaviť. Líder v oblasti realitného developmentu v spolupráci s vybranými vysokými školami dal tak študentom priestor popasovať sa s náročnou úlohou. Možnosť prihlásiť sa mali od januára. Prihlásilo sa až 57 uchádzačov, ktorí vytvorili 37 riešiteľských tímov. Zapojili sa žiaci Stavebnej fakulty, Slovenskej technickej univerzity a Vysokej školy výtvarných umení. Avšak pre veľký záujem po zverejnení súťaže sa napokon pridala aj Technická univerzita v Košiciach a České vysoké učení v Prahe. „Teší nás záujem budúcich architektov a stavebných inžinierov aj o takýto náročný a komplexný typ projektu a chuť v tímoch riešiť dôležité verejné priestory na dunajskom nábreží. Napriek tomu, že pandémia obmedzila vzdelávací proces na univerzitách, študenti odovzdali viacero podnetných a originálnych návrhov. Priniesli rôzne možnosti prístupu ku konštrukcii a dizajnu pešieho mosta a jeho napojenia na námestia nového centra Bratislavy. Súťaž ukázala opodstatnenosť vybudovania promenádneho mosta na Dunaji a je dobrým príspevkom do diskusie o jeho možnej polohe a podobe,“ hodnotí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

 

V marci sa všetci prihlásení študenti zúčastnili na online workshope vedenom projektovým tímom Nového Lida. K termínu odovzdania napokon prišlo 18 súťažných návrhov, ktoré následne hodnotila 15-členná odborná porota zložená zo zástupcov mesta, mestských častí Petržalka, Ružinov a Staré Mesto, zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, architektov, urbanistov a odborníkov na dopravné stavby. Porota napokon vybrala tri víťazné návrhy, uprednostnila najmä tie reálne so zodpovedným statickým riešením.

Posúďte sami ako sa študenti s neľahkou úlohou popasovali

 

Ocenený návrh č.1
Zdroj: JTRE

Návrh č. 1 vypracovali Karmen Kovačičová a Martin Ščigulinský zo Stavebnej fakulty STU. Pričom stavili na klasiku riešenú symetricky.

Ocenený návrh č.2
Zdroj: JTRE

Návrh č. 2 patrí Matoušovi Pluhařovi a Ondřejovi Pecháčekovi z Pražskej Fakulty architektúry, ktorí skonštruovali minimalistický most z ultravysokopevnostného betónu.

 

Ocenený návrh č.3
Zdroj: JTRE

Návrh č. 3 zostrojil Michal Križo z Fakulty architektúry a dizajnu STU, ktorý sa skladá z výraznej, ale nie mohutnej oceľovej hlavnej časti nosnej konštrukcie a zároveň poskytuje oddychovú zónu.

Tieto mosty sú však len súťažné. Hovorca JTRE nám upresnil, že výsledné riešenie stavby vyberú spomedzi profesionálnych návrhov od skúsených architektov už v nasledujúcich mesiacoch. Vybrať by sa ale určite dalo aj z ponuky, ktorú zhotovili “amatéri”.