Domáce

V Bratislave znížia teplotu v budovách. Pozrite sa koľko stupňov bude v škôlkach a jasliach

S úpornými opatreniami prichádzajú v Bratislave mestské časti Staré Mesto a Nové Mesto. Vo vybraných budovách sa bude znižovať teplota. Ilustračné foto. Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Bratislavské mestské časti Staré Mesto a Nové Mesto prijímajú pre energetickú krízu viaceré opatrenia. Staromestská samospráva má spracovaný návrh, maximálne na koľko stupňov majú byť vykúrené kancelárie, škôlky, kultúrne či denné centrá. Teplotu je pripravené znižovať na úrade či v priestoroch pre kultúru, nie však v školách a škôlkach.

Aj Nové Mesto plánuje obmedziť rozsah a režim vykurovania v budove miestneho úradu. Staré Mesto vo všetkých svojich priestoroch a zariadeniach kontroluje termoregulačné ventily na jednotlivých vykurovacích telesách. “Cieľom je správne nastavenie a regulácia teploty – vždy v súlade s predpísanými teplotami,” uviedli zo staromestského miestneho úradu. Avizujú tiež výmenu tepelno-energetických zariadení (TEZ) starších ako 15 rokov. Samospráva požiadala aj o vypracovanie návrhu opatrení pre efektívny úsporný spôsob vykurovania priestorov a ohrevu vody v jej zariadeniach.  Staré Mesto navrhuje regulovať teploty vo vykurovacom období v miestnostiach podľa druhu využitia.

V administratívnych priestoroch, v škôlkach, školských jedálňach či v sociálnych zariadeniach by malo byť vykúrené na 20 až 22 stupňov Celzia. V detských jasliach na 20 až 23, v priestoroch pre kultúru 20 až 21 a napríklad v šatniach pre deti na 20 stupňov Celzia. “Pri stanovení teplôt vychádzame z STN EN 12 831. Operatívne a podľa situácie sme pripravení znížiť teplotu všade tam, kde to bude možné, napríklad na úrade, v priestoroch určených na kultúru. Naopak, teplotu neplánujeme znižovať v budovách škôl, škôlok či jaslí, resp. v priestoroch, v ktorých by prípadné zníženie teplôt mohlo ohroziť zdravie detí,” uviedla staromestská samospráva.

Staré Mesto má stále v platnosti zmluvy so stanovenými cenami na dodávku elektriny (do konca roku 2023) aj na dodávku plynu (do 31. júla 2023). “Zatiaľ nám ani jeden zo subjektov neoznámil navýšenie ceny, pre nás teda platia stále ceny zmluvne dohodnuté,” podotkli z úradu.

Mestská časť Nové Mesto pripravuje okrem iného aj akčný plán energetických úspor. “Či už pôjde o jednoduchšie opatrenia, ktoré si nevyžadujú investície, ale aj také, pri ktorých budú potrebné ďalšie investície a budú súčasťou rozpočtu pre budúci rok,” uviedla samospráva.  Ako podotkla, zrealizovali viacero opatrení, ktoré napríklad školám a škôlkam v Novom Meste výrazne šetria výdavky na energie. “Táto úspora im umožní zvládnuť rastúce ceny energií,” deklaruje mestská časť. Ešte tento rok umiestni v školách na Odborárskej a Za kasárňou fotovoltické zariadenia. Budúci rok pribudnú aj v Základnej škole Cádrova. Energetické opatrenia plánuje aj v Základnej škole Riazanská.