Regióny Bratislava

V Bratislavskom kraji by mohli pribudnúť dve nové železničné trate

V Bratislavskom kraji by mohli pribudnúť nové železničné trate. ZDROJ: Facebook/ZSSK

BRATISLAVA – V Bratislavskom kraji by mohli pribudnúť dve nové železničné trate, a to z Vajnôr do Pezinka a z Lamača do Lozorna. Ministerstvo dopravy SR, Železnice Slovenskej republiky a Bratislavský samosprávny kraj by mali pri ich budovaní spolupracovať. V utorok to potvrdili podpisom memoranda. Potenciál výstavby tratí má ešte preveriť štúdia uskutočniteľnosti. Hotová má byť koncom budúceho roka.

 

“Memorandum je začiatok istej cesty. Ďalší krok je štúdia uskutočniteľnosti, ktorá odpovie, či vôbec a v akých parametroch i koľko to bude stáť,” uviedol dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal. O termínoch výstavby je tak podľa neho ešte predčasné hovoriť.

Železnice SR už vlani v decembri vyhlásili verejné obstarávanie na dodávateľa predmetnej štúdie uskutočniteľnosti. V marci tohto roka boli prekladané ponuky, v súčasnosti prebieha fáza ich vyhodnocovania. Ukončenie verejného obstarávania predpokladajú železnice začiatkom mája, následne by mohla byť podpísaná zmluva. Samotná štúdia by mala byť spracovaná do 18 mesiacov.

“To znamená, že koncom roka 2024 by mala byť štúdia, ktorá pôjde na posudzovanie a ukážu sa možnosti realizácie projektu,” skonštatoval generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Miloslav Havrila. Štúdia by mala preskúmať napríklad variantné riešenie trasovania. Napríklad pri trati z Lamača do Lozorna aj preverenie navrhovanej maximálnej rýchlosti 80 až 100 kilometrov za hodinu, v prípade trate z Vajnôr do Pezinka by mala byť rýchlosť nižšia, aj s ohľadom na hustotu zástavby v danom území.

Oba koridory sú súčasťou územného plánu a obe trate sú tiež súčasťou plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja. Predseda Bratislavského samosprávneho krajaJuraj Droba poukazuje na to, že počet obyvateľov kraja za posledných desať rokov vzrás tol o viac ako 100 000, pribúdajú nové satelity. “Od začiatku tvrdíme, že na to, aby sa uvoľnila cestná doprava, je nevyhnutné budovať koľajovú dopravu. Je to preto jediné riešenie, ako udržať dopravu v kraji,” pripomenul Droba.

V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti preukáže opodstatnenosť týchto tratí, rezort dopravy deklaruje ich zapracovanie do harmonogramu železničných investícií. Podľa Doležala by mali byť prioritizované pomedzi ostatné stavby. Ubezpečuje, že nepôjdu na úkor iných stavieb.

Zainteresované strany sa zhodujú, že koľajová doprava je nosným dopravným systémom a jedinou formou udržateľnej dopravy, najmä verejnej. Okrem diskusií o modernizácii a rekonštrukcii existujúcich tratí je potrebné hovoriť aj o možných nových tratiach.