Regióny Košice

V Košiciach schválili zvýšenie poplatkov za komunálny odpad.

Poplatok za komunálny odpad sa v Košiciach od nového roka zmení. ZDROJ: archív zoznam.sk

KOŠICE – Košické mestské zastupiteľstvo v piatok schválilo zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Neprijalo pritom návrh predložený primátorom Jaroslavom Polačekom, ale pozmeňujúci poslanecký návrh na miernejšie zvýšenie poplatkov.

 

Schválená zmena zahŕňa zvýšenie paušálneho poplatku za odpad v prepočte na osobu a rok z 36,86 eura na 45 eur. Pri množstvovom zbere pre rodinné domy ide o zvýšenie zo 160,16 eura na 194,48 eura. Polovičné sadzby sú pre seniorov, ťažko zdravotne postihnutých či ľudí v hmotnej núdzi. Dané zvýšenie pritom nepokrýva výdavky spojené s likvidáciou odpadu. Od 1. januára mesto Košice musí pristúpiť aj k povinnosti triediť kuchynský biologicky rozložiteľný odpad z domácností, čo bude stáť 2,7 milióna eur.

Pozmeňujúci návrh na mimoriadnom rokovaní predložil poslanec František Ténai. Na zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli potrebné tri pätiny prítomných poslancov. Z 29 hlasovalo za 22 poslancov, proti boli piati a zdržali sa dvaja.

Pôvodný návrh hovoril o zvýšení paušálneho poplatku na osobu a rok na 59,86 eura a pri množstvovom zbere na 228,80 eura ročne. “Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bez úpravy sadzieb poplatku za komunálny odpad by predstavoval stratu vo výške cca 7,4 milióna eur. Vychádzajúc z týchto skutočností navrhujeme upraviť sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tak, aby výnos z poplatku pokryl výdavky na jeho likvidáciu, respektíve, aby sa celkom minimalizoval rozdiel medzi príjmami a výdavkami,” uvádzalo mesto v dôvodovej správe. Zmeniť sadzby dane je pritom možné len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

“My si uvedomujeme, že tie peniaze, ktoré sú teraz nastavené na zber a likvidáciu komunálneho dopadu sú nedostatočné, musí to mesto dotovať, čiže bolo to potrebné zvýšiť,” uviedol Ténai, ktorý je starostom mestskej časti Sever. Schválený návrh podľa neho odrážal zhodu v diskusii poslancov.

Riaditeľ magistrátu Marcel Čop skonštatoval, že mestu bude po schválení návrhu pri výdavkoch na odpad chýbať 3 – 3,6 milióna eur. “Na jednej strane je dobré, že sa schválilo nejaké riešenie. Na druhú stranu musím povedať, že je to zlé riešenie, pretože mestu tie peniaze budú chýbať a bude to musieť dofinancovať z iných zdrojov. V minulosti sme napríklad dávali na opravy ciest približne tri milióny ročne,” povedal. Kritizoval pritom vládu, že mestám vzala finančné zdroje z podielových daní a samosprávy musia výpadky aj takýmito nepopulárnymi opatreniami nahrádzať.

Magistrát následne upresnil, že po zvýšení poplatku bude chýbajúca suma na pokrytie nákladov za odpad v mestskej kase predstavovať až 4,3 milióna eur, ktoré bude musieť mesto nájsť inde. V metropole východu budú pritom občania platiť za odpad menej ako v Prešove, Trnave, Banskej Bystrici alebo Žiline.