Regióny Banská Bystrica Domáce Lučenec

V Lučenci budú môcť pribudnúť nové domy pre rómske rodiny

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Fratišek Iván
LUČENEC – V lokalite Rapovská križovatka v Lučenci bude môcť vďaka realizácii projektu podporeného z nórskych fondov pribudnúť približne desiatka nových rodinných domov.
S pomocou neziskovej organizácie Projekt DOM.ov si ich tam budú môcť postaviť rodiny z marginalizovaných rómskych komunít (MRK).
Prípravu pozemkov na budúcu výstavbu schválilo na decembrovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo. Úlohou samosprávy v rámci projektu je vypracovanie a financovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. S prípravou samotnej výstavby bude ľuďom z MRK pomáhať organizácia Projekt DOM.ov. Projekt svojpomocnej výstavby má rodinám z MRK pomôcť k nadobudnutiu ich vlastného bývania. Na Rapovskej križovatke sa v rámci prípravy pozemkov počíta s budúcou výstavbou približne desiatich domov na celkovej ploche 1700 štvorcových metrov.
Svojpomocná výstavba rodinných domov na Rapovskej križovatke je súčasťou projektu Spájame sa pre viac príležitostí, ktorý bol z nórskych fondov podporený sumou takmer 750.000 eur. Zameraný je na podporu MRK, pričom pokrýva štyri základné oblasti, a to vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácii.
Samospráva v rámci projektu realizuje rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke, pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tiež zakúpila 36 nových počítačov. Na projekte spolupracuje aj Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorej úlohou je zvyšovanie základných a pracovných zručností ľudí z vylúčených komunít. Ďalším partnerom je nezisková organizácia Projekt DOM.ov, ktorá klientom pomáha k nadobudnutiu ich vlastného bývania.