Regióny Sereď

V mestskom múzeu v Seredi je výstava o histórii ženijného vojska

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / AP

SEREĎ – O histórii ženijného vojska v Seredi sa možno dozvedieť z výstavy, ktorá je inštalovaná v Mestskom múzeu v Seredi – Fándlyho fare. Výstavu otvorili súbežne s odhalením pamätníka ženijného vojska v Seredi – obrneného transportéra TPS-10 pri bývalých kasárňach Váh na brehu rieky v uplynulom týždni, na jej vzniku sa podieľal Zväz vojakov SR – klub Sereď, spolukurátorom je predseda klubu Ondrej Urban.

 

“Cieľom je ukázať súčasným generáciám vojenskú históriu v meste Sereď v medzivojnovom období, v období druhej svetovej vojny, povojnovom období až po súčasnosť,” uviedla vedúca múzea Mária Diková.

Návštevníkov môžu zaujať fotografie, vojenské archívne dokumenty, ale i dokumenty mesta pri výstavbe ‘starých’ či ‘nových’ kasární, dokumenty notárskeho úradu v Seredi, Okresného úradu v Galante z rokovaní s vedením mesta i ministerstvami. Zaradené sú výstrižky dobovej tlače, dokumentujúce činnosť ženijného vojska na Slovensku i v oblasti záchranných prác, ktoré vykonali pre obyvateľstvo v povojnovom období 40. a 50. rokoch 20. storočia pri oprave mostov, odmínovacích prácach, ale i prácach pri záplavách riek Váh a Dunaj, až po súčasnosť.

Tiež sa možno zoznámiť s poznatkami o brodoch, prievozoch či mostoch na rieke Váh od Trenčína až po Komárno. “Vystavené sú aj fotografie z medzinárodnej vojenskej spolupráce ženijného vojska v 90. rokoch 20. storočia, hneď po vzniku SR. V ďalšej časti sú kroniky a albumy, nechýbajú súčasti vojenského oblečenia, odznaky, medaily a vojenské pomôcky,” dodala Diková.

Odbornú spoluprácu poskytli aj Ženijný prápor Sereď, UN – Veteran Slovakia, Vojenský historický archív v Bratislave, Vojenský archív – centrálna registratúra v Trnave, Štátny archív v Nitre – Archív Šaľa a občianske združenie Vodný hrad v Seredi.